Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Autoparka un loģistikas paplašināšanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā AS “Balticovo”
Nosaukums angļu valodā Car Park and Logistics Expansion Project in the Food Production Company JSC “Balticovo”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Viktorija Babiča
Recenzents E.Ence
Anotācija Bakalaura darba autors: Jevģenijs Rozumnijs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskā asistente Mg. oec. Viktorija Babiča Bakalaura darba temats: Autoparka un loģistikas paplašināšanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā AS “Balticovo” Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 22 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Putnkopības nozare katru gadu attīstās un konkurence palielinās, to pierāda mājsaimniecību un dējējvistu skaita palielināšanās. Uzņēmumu “Balticovo” ietekmē Eiropas tendences, kā rezultātā uzņēmumam “Balticovo” nākas ieguldīt finansiālos līdzekļus, lai ražotu Eiropas tirgum atbilstošu produkciju. Uzņēmums “Balticovo” šobrīd izmanto pārāk dārgu ārpakalpojuma transportu. Ņemot vērā uzņēmuma “Balticovo” ģeogrāfiski veiksmīgu atrašanās vietu, uzņēmumam “Balticovo” vajadzētu izvērtēt iespēju attīstīt savas produkcijas eksportu ar aviotransportu un ūdens transportu. Ņemot vērā uzņēmuma “Balticovo” pieredzi un attīstības iespējas, uzņēmums “Balticovo” drīzumā varētu kļūt par vienu no lielākajiem olu un olu produkcijas ražotājiem Eiropā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rozumnijs, J., Babiča, V. (2021). Autoparka un loģistikas paplašināšanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā AS “Balticovo”. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, TIN bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Autoparka un loģistikas paplašināšanas projekts pārtikas ražošanas uzņēmumā AS “Balticovo”
Atslēgas vārdi angļu valodā Car park and logistics expansion project in a food production company JSC “Balticovo”
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2021 14:17:09