Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Nākotnes pieprasījuma profilu un reakcijas modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Modelling of future demand profiles and response"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Anna Mutule
Recenzents Laila Zemīte
Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek pētīta pieprasījuma vadība un patēriņa reakcija, kā arī īstermiņa nākotnes pieprasījuma profilu modelēšana. Darbu veido trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta pieprasījuma vadības un patēriņa reakcijas būtība, kā arī metodes un programmas, kuras izmantojamas to īstenošanai. Otrajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta pieprasījuma profilu modelēšanas paņēmieniem, kā arī to ietekmējošiem faktoriem. Savukārt trešajā nodaļā tiek veikta praktiskā pieprasījuma profila modelēšanas piemēra izveide ražošanas uzņēmumam 24 stundu periodā; attiecīgi tiek veikta rezultātu salīdzināšana ar faktisko pieprasījuma profilu, lai novērtētu modeļa precizitāti. Atslēgas vārdi: pieprasījuma vadība, patēriņa reakcija, energoefektivitāte, īstermiņa pieprasījuma profils. Darba kopapjoms ir 71 lappuse, tas satur 25 attēlus, 25 formulas, 14 tabulas, 1 pielikumu un tajā ir atsauces uz 59 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi pieprasījuma vadība, patēriņa reakcija, energoefektivitāte, īstermiņa pieprasījuma profils
Atslēgas vārdi angļu valodā demand side management, demand response, energy efficiency, short term load profile
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 22:42:31