Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Hakan Foods Azerbaijan Trading Co'' produktu portfeļa attīstīšana
Nosaukums angļu valodā Development of Product Portfolio for ''Hakan Foods Azerbaijan Trading Co"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ervīns Butkevičs
Recenzents Rita Greitāne, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Elmins Ibrahimovs. Produktu portfeļa pārvaldība un izstrāde SIA "Hakan Foods Azerbaijan Trading Co Ltd" gaļas kombinātā: maģistra darbs / Elmins Ibrahimovs, Ervīns Butkevičs. Rīga: RTU FEEM Starptautisko programmu departaments, Profesionālā maģistra studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2021. 85 lpp. Maģistra darbu veido ievads, 3 daļas, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 105 lappuses, tai skaitā 14 attēli, 44 tabulas un bibliogrāfija 55 avoti angļu valodā un 9 avoti krievu valodā; rakstam ir 2 pielikumi. Pētījuma mērķis ir analizēt SIA "Hakan Foods Azerbaijan Trading Co Ltd" gaļas pārstrādes rūpnīcas produktu portfeli, realizēt desu un desu produktu izdalītāju konkurētspējīgu analīzi un izstrādāt ieteikumus uzņēmuma mārketinga darbības efektivitātes uzlabošanai. un atrodiet attīstības veidus, kā uzlabot uzņēmuma produktu portfeļa stratēģiju. Maģistra darba 1. daļā tiek pētīti uzņēmuma produktu portfeļa teorētiskie aspekti, kas atspoguļo šīs tēmas teorētiskos pamatus, proti, produktu portfelis (koncepcija un raksturojums), produktu portfeļa novērtēšanas un analīzes metodes, kā arī procedūra produktu portfeļa veidošanai un plānošanai .. Maģistra darba 2. daļā analizēts “Hakan Foods Azerbaijan Trading Co Ltd.” produktu portfelis. LLC un tiek dots īss pētāmā uzņēmuma apraksts. Tiek veikts uzņēmuma produktu portfeļa pētījums un analīze. Maģistra darba 3. daļa praktiski novērtē uzņēmuma produktu portfeļa pārvaldību, izmantojot dažādas pētījumu metodes. Balstoties uz pētījumu datiem, trešajā daļā pētnieks piedāvā praktiskus ieteikumus produktu portfeļa uzlabošanai un popularizēšanai tirgū pēc praktiskas uzņēmuma produktu portfeļa analīzes un novērtēšanas ar dažādām metodēm.
Atslēgas vārdi gaļas pārstrāde; produktu portfeļa izstrāde; Produktu portfeļa vadība;
Atslēgas vārdi angļu valodā meat processing; product portfolio development; product portfolio management;
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 16:08:07