Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Ko mums pasaka procentu likmes termiņstruktūras modeļi par nākotnes perspektīvām: dažādu Eiropas Savienības valstu kontekstā
Nosaukums angļu valodā What the Term Structure Models Tell us about Future Prospects: in the Context of Different Countries of the European Union
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Viktors Ajevskis
Recenzents Boriss Siliverstovs, Latvijas Banka
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 68 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 6 tabulas, 25 formulas. Darbā pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir: Pielietot piemērotākos procentu likmes termiņstruktūras modeļus Eiropas Savienību valstu obligācijām, lai novērtētu nākotnes tendences ekonomikas attīstībā un obligāciju tirgū. Pirmajā darba daļā darba autors apskatīja procentu likmes ietekmi uz ekonomiskiem procesiem kopumā un finanšu tirgus tendencēm. Kā arī tika apskatīti vairāki procentu likmes termiņstruktūras modeļi un tika definēti piemērotākie modeļi mūsdienu obligāciju ienesīguma termiņstruktūras dinamikas analīzei. Papildus tika apskatītas ekonometriskas metodes, kuras tika pielietotas darbā, izmantojot izvēlētos modeļus. Otrajā daļa darba autors analizēja makroekonomisko faktoru saistību ar procentu likmes termiņstruktūras dinamiku. Tika izvēlētas piecas Eiropas Savienības dalībvalstis tālākai analīzei, iegūti vēsturiski dati par obligāciju ienesīgumiem no Bloomberg termināļa. Veikta procentu likmes statistiska analīze, kā korelācijas analīze un lineāra regresija. Kā arī tika pielietoti četri nelineāri procentu likmes modeļi obligāciju ienesīguma analīzei, rezultāti tika atspoguļoti grafiski. Trešajā daļā darba autors analizēja visu apskatīto valstu ēnu procentu likmju dinamikas ietekmējošo faktoru īpatsvaru. No modeļiem iegūtas informācijas, tika novērtēti papildu rādītāji, kā laiks līdz ēnu procentu likme sasniegs zemāko robežu un monetārās politikas efektivitāte. Papildus tika apkopoti iegūtie prognozes rezultāti un izvirzīti secinājumi balstoties uz iepriekš iegūto informāciju. Nozīmīgākie secinājumi: Apskatot nākotnes prognozes attiecībā uz ēnu procentu likmi, var secināt, ka visām apskatītām valstīm ēnu procentu likme būs zem zemākas robežas tuvāko gadu. Apskatot termiņstruktūras nākotnes prognozes, var redzēt, ka tā paliks slīpāka, kas nozīmē, ka ilgtermiņa procentu likme palielināsies. Kas savukārt, norāda uz investoru gaidām par ekonomisko izaugsmi.
Atslēgas vārdi Procentu likme, nelineāri modeļi, Eiropas Savienības valstu obligācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Interest rate, nonlinear models, European Union government bonds
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 11:51:26