Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums SSI SCHAEFER cilvēkresursu vadības pilnveide uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai
Nosaukums angļu valodā Development of HRM to Increase SSI SCHAEFER Competitiveness
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Orinska, Mg.sc.
Recenzents Elīna Miķelsone, PhD
Anotācija Maģistra darba nosaukums: “SIA SSI SCHAEFER cilvēkresursu vadības pilnveide uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai”. Maģistra darba mērķis ir atrast trūkumus SIA SSI SCHAFER procesos, kas saistīti ar cilvēkresursu vadību, un piedāvāt risinājumu uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek analizēta cilvekresursu vadības sistēmas vēsturiskā attīstība laika gaitā. Tiek analizēti dažādi darbinieku vadības modeļi, to priekšrocības un trūkumi. Viena no modernākajām metodoloģijām, ko uzņēmumi cenšas ieviest - dizaina domāšanas pieeja, ir apskatīta cilvekresursu vadības kontekstā. Darba teorētiskajā sadaļā autors iedziļinās darbinieku kompetenču novērtēšanas un uzlabošanas iespējās. Tiek uzskatīti vairāki iespējamie rīki, kā galvenie - mentoringa sistēmas ieviešana uzņēmumā. Tiek saprasts, kā uzņēmumā var ieviest mentoringa kultūru, kā arī tiek aplūkoti citu uzņēmumu labie un sliktie piemēri darbinieku kompetenču attīstības jomā. Analītiskā daļa sastāv no četrām galvenām sadaļām. Pirmajā sadaļā aprakstītas maģistra darbā izmantotās pētījumu metodes. Otrajā daļā aprakstīta vēsturiskā un pašreizējā situācija SIA SSI SCHAEFER uzņēmumā. Viena no galvenajām daļām ir autora uzmanības centrā - HRM sistēma uzņēmumā. Autors apraksta HRM sistēmu un veic analīzi, lai izprastu tās trūkumus. Analīzes daļas pēdējā sadaļā tiek izmantotas autora esošās zināšanas un pieredze uzņēmumā, kā arī neatkarīgu darbinieku viedoklis, kas tika apkopots anketēšanas un intervēšanas laikā. Šie viedokļi ļauj autoram radīt skaidru priekšstatu par darbinieku dzīves cikla posmiem, kā arī tajos nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek piedāvāti uzlabojumi, lai stimulētu HRM sistēmu un ar to saistītos procesus. Autors prioritizē darbinieku attīstības posmus, izdala tos, kas vairāk nekā citi posmi ietekmēs uzņēmuma konkurētspēju un attīstību. Prioritārajos posmos tiek piedāvāti rīki un uzlaboti procesi, kas labvēlīgi veicinās uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa attīstību. Tiek novērtēti arī ierosināto uzlabojumu finansiālie riski un ieguvumi. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti maģistra darba beigās. Darba apjoms ir 107 lapaspuses, kas sastāv no trīs nodaļām. Darbā izmantoti 28 attēli un 20 tabulas. Darba ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursi, cilvēkresursu vadība, konkurentspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā HRM system, competitiveness increase, employee management, human resources
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 11:00:19