Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Pieejamu rindu māju produkta attīstīšana SIA “Bonava Latvija”
Nosaukums angļu valodā Development of Affordable Row House Product in “Bonava Latvija” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš, Ing. oec., MBA
Recenzents Ervīns Butkevičs, MBA
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Pieejamu rindu māju produkta attīstīšana SIA “Bonava Latvija”. Maģistra darba mērķis ir attīstīt pieejamu rindu māju produktu uzņēmumā “Bonava Latvija”, kas sniegtu privātmājas sajūtu un nodrošinātu Rīgas tuvumu. Maģistra darba teorētiskajā nodaļā analizēta literatūra saistībā ar rindu māju vēsturisko attīstību laika gaitā. Analizēta zinātniskā literatūra par patērētāju uzvedību saistībā ar nekustamo īpašumu, detalizētāk skatītas lielākās nekustamā īpašuma tirgū esošās Mileniāļu (paaudze Y) un X paaudzes, kā arī apskatīti faktori, kas ieteikmē nekustamā īpašuma iegādi. Aplūkoti biznesa modeļu veidi un ietvari, teorētiskās izpētes rezultātā priekšroka dota A. Ostervaldera biznesa audekla ietvaram, kas tiek izmantots maģistra darba praktiskajā daļā. Analītisko daļu veido četras nodaļas. Pirmajā nodaļā apskatīts dzīvojamais nekustamā īpašuma segments Latvijā, kā arī mājokļu pieejamība. Analizētas rindu māju segmenta tendences Latvija, Eiropas savienībā un OECD dalībvalstīs. Otrajā nodaļā analizēta statistika par Mileniāļu un X paaudzes izmēru Latvijā, kā arī Latvijā pieejamie pētījumi par Mileniāļiem. Trešajā nodaļā tiek analizēta anketēšanas rezultātā iegūtā informācija par klientu vajadzībām attiecībā uz mājokli un faktoriem, kas ietekmē mājokļa iegādi. Ceturtajā nodaļā tiek analizēts uzņēmuma “Bonava Latvija” biznesa modelis. Maģistra darba praktiskā daļa ietver rindu māju produkta definēšanu balstoties uz teorētisko un analītsko daļu analizēto informāciju. Praktiskajā daļā izstrādāts biznesa modelis, kur esošais “Bonava Latvija” biznesa modelis pielāgots rindu māju produkta efektīvai attīstīšanai. Izstrādāts rindu māju projekta mārketinga plāns, kā arī izstrādās konkrēts rindu māju projekta ieviešanas plāns. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti maģistra darba beigās. Darba apjoms ir 106 lapaspuses, kas sastāv no trīs nodaļām. Darbā izmantoti 25 attēli un 12 tabulas. Darba ir 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi Rindu māja, Pieejams mājoklis, Attīstība, Mileniāļi, Produkta ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā Row house, Affordable housing, Development, Millennials, Product implementation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2021 09:13:48