Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Eiropā lietoto “Bonus-Malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Nosaukums angļu valodā Adaptation of the “Bonus-Malus” Models used in Europe to the Latvian Motor Third Party Liability Insurance Premium Management System
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Matvejevs
Recenzents Ilze Zariņa, BTA
Anotācija Darba galvenais mērķis ir izprast Latvijas Bonus Malus sistēmas darbību un noskaidrot vai iespējams Eiropā lietoto modeli ieviest Latvijas izveidotajā sistēmā. Lai šo īstenotu, ir jāsaprot, kas ir Bonus Malus sistēma, kā tā tiek rēķināta Latvijā un citās Eiropas valstīs. Vēl ir jāizskata, vai sistēmu ir iespējams uzlabot un mainīt. Darbā apskatīta Bonus Malus sistēmas pamatprincipi Latvijā pēc jaunākajiem datiem, izstrāde un optimizācija salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Ir analizēts Puasona un Markova modeļu pielietojums transportlīdzekļu apdrošināšanā un Bonus Malus sistēmā. Praktiskajā daļā ir modelēti piemēri pēc Puasona un Markova modeļu formulām, kā arī apskatīts piemērs, kā tiek rēķinātas BM klases Latvijas sistēmā. Darba struktūra ir sekojoša. Bakalaura darbā ir ievads, piecas pamatdaļas ar apakšnodaļām, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Darba pirmo daļu veido Bonus Malus sistēmas vēsture un aprēķina princips. Otrajā daļā ir aprakstīta Bonus Malus sistēmas izveide Latvijā un praktisks piemērs ar to, kā tiek rēķinātas klases. Trešajā daļā ir apskatīta BM sistēma citās valstīs – Ungārijā un Zviedijā. Veikts BM sistēmas salīdzinājums starp valstīm. Ceturtajā daļā apskatāms Puasona modeļa pielietojums Bonus Malus sistēmā un praktisks pielietojums. Piektajā nodaļā aprakstīts Markova modeļa pielietojums apdrošināšanā ar piemēru. Darbs sastāv no 52 lpp. teksta, 12 attēliem, 5 tabulām, 13 informācijas avotiem
Atslēgas vārdi Bonus Malus sistēma, Apdrošināšana, Puasona modelis, Markova modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Bonus Malus System, Insurance, Poisson model, Markov model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 18:11:37