Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ekonomiskās noziedzības ietekme uz uzņēmuma darbību
Nosaukums angļu valodā Impact of economic crime on business activities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents N.Balabka
Anotācija Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaurā darbā ir novērtēts esošais stāvoklis kiberdrošības jomā uzņēmumu vidū. Darbā tiek sniegti galvenie teorētiskie aspekti par kibernoziedzību un tās aktualitāti. Pētījumā tika veikta Latvijas uzņēmumu aptauja, rezultātā datu apkopojums sniedza iespēju novērtēt kibernoziedzības ietekmi un tās aktualitāti starp uzņēmumiem Latvijā un parāda esošo situāciju, kā arī uzņēmumu attieksmi attiecībā pret kiberincidentiem un kiberdrošību kā tādu. Kā arī datu apkopojums sniedz iespēju prognozēt potenciālo kibernoziedzības ietekmi un kiberdrošības nākotni Latvijas uzņēmumu ietvaros.
Atslēgas vārdi Ekonomiskās noziedzības, kibernoziedzība, ietekme, uzņēmējdarbība, risks, kiberdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic crime, cybercrime, impact, business, risk, cybersecurity
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2021 15:27:55