Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Datorredzes programmas izstrāde basketbola spēlētāju pārvietošanas trajektorijas noteikšanai
Nosaukums angļu valodā Developement of a Computer Vision Program for Basketball Player Movements Trajectory Detection
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs Olga Krutikova
Recenzents Gundars Miezītis, VDI
Anotācija Mūsdienās strauji attīstās dažādas datorredzes tehnoloģijas. Tiek atklāti efektīvāki algoritmi, un atklātas un uzlabotas jaunas metodes Tās izplatās arvien vairāk jomās. Basketbola komandu treneriem starp spēlēm ir jāsagatavo komanda nākamajam pretiniekam, un jāanalizē savas komandas spēle no iepriekšējām spēlēm. Datorredzes programma, kas video plūsmā atrod, izseko spēlētājus un iegūst trajektorijas datus, spējot tos attēlot, var palīdzēt komandu treneriem komandu videosesijās un komandas spēles uzlabošanā. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām: teorētiskās, kas iekļauj nodaļu, kas vēltīta attēlu apstrādes motedēm, un nodaļas, kas veltīta objektu atpazīšanai un izsekošanai, realizācijas, eksperimentālās daļas, rezultātiem un to novērtējumiem un secinājumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek aplūkotas dažādas attēlu apstrādes metodes kadru uzasināšanai, izpludināšanai un segmentācijai, vēršot uzmanību uz robežu saglabāšanu. Tiek apskatītas divas galvenās objektu noteikšanas modeļu grupas- viena šāviena modeļi un reģionos bāzētie modeļi. Ir veikts to salīdzinājums un noteiktas priekšrocības un trūkumi, kā arī aprakstīta objektu noteikšana trokšņainos kadros. Ir aprakstītas arī objektu izsekošnas metodes, to komponentes- paredzēšana, datu asociēšana un objektu noteikšanas nozīme to izsekošanā. Darba praktiskajā daļā tiek salīdzināti viena šāviena un reģionos bāzētie objektu noteikšanas modeļi ar basketbola spēles attēliem. Tiek veikta objektu izsekošana, izmantojot Deep SORT algoritmu, apskatīta tā parametru ietekme uz rezultātiem, kā arī analizētas priekšrocības un trūkumi. No izsekošanas datiem tiek iegūti un attēloti dati. Eksperimentālajā daļā programma tiek pārbaudīta ar spēļu video fragmentiem un tiek iegūti programmas izvadītie rezultāti. Objektu noteikšanas modelis tiek salīdzināts ar iepriekš trenētu modeli un izsekošana tiek salīdzināta ar OpenCV bibliotēkā iekļautajiem algoritmiem. Darba rezultātos un secinājumos tiek izvērtēti eksperimentālās daļas rezultāti un novērtēts viss darbs kopumā. Bakalaura darba apjomu sastāda 80 lapaspuses, 61 attēls, 9 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi OBJEKTU NOTEIKŠANA, OBJEKTU IZSEKOŠANA, DATORREDZE
Atslēgas vārdi angļu valodā OBJECT DETECTION, OBJECT TRACKING, COMPUTER VISION
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 21:07:33