Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīvo medicīnas ierīču komercializācijas modelis
Nosaukums angļu valodā Commercialization model of innovative medical devices
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nadežda Semjonova
Recenzents Dr. oec. T. Survilo, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Roberts Mālnieks Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: Inovatīvu medicīnas ierīču komercializācijas modelis Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā ir iekļauti 34 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 5 avoti latviešu valodā, 37 avoti angļu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultātā ir izstrādāts inovatīvu medicīnas ierīču komercializācijas modelis, kas var tikt pielietots inovāciju komercializēšanai. Modelis spēj piedāvāt strukturētu pieeju sākot no produkta sākotnējās pētniecības izstrādes, līdz tā masveida ražošanai Modelis sastāv no pieciem posmiem, kur katrā no tiem ir paredzēts noteikts aktivitāšu un iesaistīto dalībnieku apjoms. Tas sevī ietver likumdošanas, zinātnisko jaunatklājumu, uzņēmējdarbības formas, kā arī citus aspektus. Sadarbības vides jautājumus un ieinteresēto grupu iesaistes līmeņus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mālnieks R. (2021), Inovatīvu medicīnas ierīču komercializācijas modelis. Maģistra darbs/ R. Mālnieks, N. Semjonova.- Rīga, RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 92 lpp.
Atslēgas vārdi Inovatīvas medicīnas ierīces, komercializācijas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovative medical devices, commercialization model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 14:03:41