Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Pieejas izstrāde informācijas drošības nodrošināšanai telemedicīnas sistēmās
Nosaukums angļu valodā Development of an Information Security Approach in Telemedicine Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Andrejs Romānovs
Recenzents Dr. sc. ing. Inese Poļaka
Anotācija Mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), tādas, kā datoru, interneta un mobilo telefonu apvienojums, veica lielu soli uz priekšu saziņas un informācijas apmaiņas attīstībā. IKT ieviešana veselības drošības sistēmās, dod iespēju komunicēt starp dažādu ārstniecisko profilaktisko iestāžu speciālistiem, nodrošina iespēju attālināti sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī drošu datu pārsūtīšanu teksta, skaņu vai citā formātā – veidojot tā saucamo telemedicīnu. Šobrīd informācijas drošība veselības aprūpes sistēmās nav pietiekami labi attīstīta, salīdzinot ar telemedicīnas attīstības tempu. Tāpēc tika nolemts veikt padziļinātu izpēti par telemedicīnas informācijas sistēmām un izstrādāt informācijas drošības nodrošināšanas pieeju. Sakarā ar to, ka šī darba mērķis ir papildināt izstrādāto “ARTSS” projektu, kur bija izstrādāta pieeja informācijas drošības nodrošināšanai ģimenes ārstu privātprakses gadījumā, bija nolemts izvēlēties informācijas drošības nodrošināšanas pieejas izstrādi Latvijas iedzīvotājiem lauku rajonos, kuriem nav iespējas bieži veikt savlaicīgu un nepieciešamu veselības aprūpes speciālista apmeklējumu, lai saņemtu nepieciešamo ārstēšanas plānu. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pieeju, lai nodrošinātu informācijas drošību telemedicīnas sistēmās Latvijā lauku rajonos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek definēti vairāki uzdevumi, kuros bija nepieciešams veikt telemedicīnas analīzi un informācijas drošības analīzi telemedicīnas sistēmās. Kā arī bija veikta informācijas drošības draudu, risku un ļaunprātīgo kodu detalizēta izpēte, pēc kuras bija veikta telemedicīnas sistēmu risku un draudu novērtēšana. Lai veiktu pieejas izstrādi informācijas drošības nodrošināšanai telemedicīnas sistēmās, bija veikta drošas pieejas izpēte un labāko prakšu novērtēšanas analīze. Darba apjoms – 82. lpp ., 10. attēli, 4. tabulas, 1. pielikums.
Atslēgas vārdi telemedicīna, informācijas drošība, telemedicīnas sistēmu informācijas drošība, IKT, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā telemedicine, information security, information security in telemedicine systems, ICT, Information and communication technologies
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 13:51:03