Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kravu apstrādes procesu optimizācija loģistikas noliktavā.
Nosaukums angļu valodā Optimization of Cargo Handling Processes in Logistic Warehouse.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Margarita Urbaha
Recenzents Docents, Dr.sc.ing. S.Bratarčuks
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums: “Kravu apstrādes procesu optimizācija loģistikas noliktavā” Maģistra darbu izstrādāja students Rihards Juris Bērziņš. Maģistra darba vadītāja ir asoc. Prof. Margarita Urbaha. Darbā ir aprakstīti loģistikas noliktavas kravu apstrādes procesi un tiem nepieciešamais tehniskais atbalsts kravu apstrādes procesu optimizēšanai. Darba pētāmā problēma ir loģistikas noliktavas darbības mērķiem nepietiekami efektīva pasūtījumu komplektēšanas sistēma, kā arī nepietiekami optimāla atsevišķu noliktavas kravu apstrādes procesu darbība. Darba pirmajā daļā ir veikta kravu apstrādes procesu analīze loģistikas noliktavā, tostarp kravu pieņemšana noliktavā, izvietošana glabāšanai, pasūtījumu komplektēšana un pasūtījumu maršrutēšana to nogādāšanai klientiem. Darbā otrajā daļā ir aprakstīta tehnoloģiskā nodrošinājuma analīze kravu apstrādes procesu veikšanai loģistikas noliktavā, kura iekļauj noliktavas pārvaldības sistēmu analīzi un mehanizācijas līdzekļu atbalsta izpēti noliktavas kravu apstrādes darbībās Darba trešajā daļā ir veikta darba efektivitātes noteikšana kravu apstrādes procesos noliktavā, tostarp pasūtījumu komplektācijas darba optimizācija, izmantojot balss vadības sistēmu. Darba ceturtajā daļā ir veikta kravu apstrādes procesu optimizācijas analīze un procesu optimizācijas aprēķins. Darba noslēgumā ir aprakstīti secinājumi par veiktajiem aprēķinu darbiem un izteikti priekšlikumi un ieteikumi pētāmās problēmas risināšanai. Maģistra darbs sastāv no 83 lapām. Tajā ievietoti 38 attēli, 17 tabulas, 35 formulas, kā arī izmantoti 35 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: loģistika, noliktava, kravu apstrādes procesi, pasūtījumu komplektēšana.
Atslēgas vārdi loģistika, noliktava, kravu apstrādes procesi, pasūtījumu komplektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, warehouse, cargo handling processes, order picking
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2021 08:53:37