Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Java RESTful tīmekļa pakalpojumu izstrādes uz Spring MVC satvara pamata izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on Java RESTful Web Services Development on the Base of Spring MVC Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Sergeis Bodrovs, Mg.sc.ing., Neotech Development SIA, vecākais Java programmētājs
Anotācija Informācija internetā glabājas daudzos dažādos datu avotos un ir daudzveidīga. Lai nodrošinātu heterogēnu sistēmu integrāciju, tika izstrādāta tīmekļa pakalpojumu koncepcija. To realizācijas veidi ir vairāki, tomēr vienkāršākais no tiem ir REST arhitektūras stils, kas vienkāršības, ātrdarbības un mērogojamības dēļ ir plaši izmantojams. REST ir arhitektūras stils, kas pakļaujas tīmekļa standartiem. Vienā no populārākām programmēšanas valodām – Java – REST pakalpojumus var izstrādāt vairākos veidos –izstrādājot serversīklietotni ar standarta bibliotēkām, izmantojot JAX-RS standarta implementācijas, kas ir paredzētas tieši REST pakalpojumu izstrādei, un izmantojot kādu no vispārīgā nolūka Java satvariem, kuros tiek atbalstīta REST pakalpojumu izstrāde. Tā kā eksistē vairāki varianti, ir problemātiski uzreiz izlemt, kurš no tiem ir piemērotāks konkrētām vajadzībām. Šī darba pamatā ir RESTFul tīmekļa pakalpojumu izstrādes analīze vienā no Java piedāvātajiem variantiem – ar vispārīgā nolūka Spring MVC satvara palīdzību, kas atbalsta REST pakalpojumu izstrādi. Izstrādes process tiek salīdzināts ar JAX-RS standarta implementāciju Jersey un tiek piedāvātas vadlīnijas, ar kuru palīdzību var izlemt, vai Spring MVC ir piemērots konkrētām izstrādes vajadzībām, vai būtu izdevīgāk vērsties pie citiem Java izstrādes variantiem.
Atslēgas vārdi Tīmekļa pakalpojumi, REST arhitektras stils, Spring MVC satvars, JAX-RS, Java, Jersey
Atslēgas vārdi angļu valodā Web Services, REST architectural style, Spring MVC framework, JAX-RS, Java, Jersey
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 23:54:32