Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Bioresursu vērtības palielināšana valsts līmenī"
Nosaukums angļu valodā "Increasing the value of bioresources at national level"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ilze Vamža
Recenzents Lauma Žihare
Anotācija Bakalaura darbu “Bioresursu vērtības palielināšana valsts līmenī” izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes studiju programmas “Vides zinātne” 3. kursa bakalaura students Jānis Andris Krūmiņš. Bakalaura darba izstrādes mērķis bija noteikt pašreizējo bioresursu izmantošanas efektivitāti atsevišķos mežsaimniecības un zemkopības uzņēmumos Latvijā un piedāvāt alternatīvus scenārijus bioresursu izmantošanas efektivitātes palielināšanā. Darba uzdevumi mērķa sasniegšanai bija: (1) sagatavot zināšanu bāzi priekš sektoru pārstāvju momentāno resursu izmantošanas tendenču analīzes un pievienotās vērtības uzlabošanas priekšlikumu sagatavošanas, (2) izvēlēties ražošanas uzņēmumus, kas kā izejmateriālu izmanto bioresursus, (3) analizēt literatūru, meklējot analizēto bioresursu izmantošanas iespējas un saaranžēt tās atbilstoši bioresursu vērtības piramīdai, (4) balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem no uzņēmumu pārstāvjiem, aprēķināt katra uzņēmuma bioresursu izmantošanas indeksu, (5) balstoties uz aprēķinātajiem bioresursu izmantošanas indeksiem, sagatavot priekšlikumus bioresursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai valstī. Bakalaura darbs sastāv no piecām galvenajām nodaļām: 1) Literatūras analīze (9 apakšnodaļas); 2) Mežsaimniecības resursu izmantošanas iespējas lielākas pievienotās vērtības iegūšanai (7 apakšnodaļas); 3) Zemkopības resursu izmantošanas iespējas lielākas pievienotās vērtības iegūšanai (7 apakšnodaļas); 4) Metodoloģija (4 apakšnodaļas); 5) Rezultāti un diskusija (3 apakšnodaļas). Bakalaura darbs ir izstrādāts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Bioresursu vērtības modelis (BVM)", projekta Nr. lzp-2018/1-0426, ietvarā, ko finansēja Latvijas Zinātnes padome. Tas sastāv no 62 lapaspusēm, 17 tabulām, 13 attēliem un 140 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Bioekonomika, Bioresursi, Mežsaimniecība, Zemkopība
Atslēgas vārdi angļu valodā Agriculture, Bioeconomy, Bioresources, Forestry
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 23:15:29