Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu vērtību un patērētāju uzvedības izmaiņu ietekme uz zīmola vērtību
Nosaukums angļu valodā Changes in Customer Values and the Impact of Consumer Behavior on Brand Value
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā , metodoloģiskā un empīriskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Darbam pievients 1 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 53 avotiem no kuriem 12 avoti latviešu, 40 angļu, un 1 krievu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaites avotus. Maģistra darba galvenie rezultāti: tika analizēta zinātniskā literatūta par klientu un zīmolu vērtībām, kā arī apskatīti jautājumi par paterētāju uzvedību. Atbilstoši darba pētījumam tika izstrādāta metodoloģija.Tika izveidota aptauja un elektroniski izsūtīta respondentiem. Aptaujā piedalījās 190 respondenti, kuri dzīvo Latvijā. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un teorētisko daļu tika izstrādāts Klientu vērtību un patērētāju uzvedības modelis, kas piemērots zīmolu vērtībām trauku un mājlietu precēs.
Atslēgas vārdi Klientu vērtības, patērētāju uzvedība, zīmola vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer Values ,Consumer Behavior , Brand Value
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 20:27:29