Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sentimenta ietekme uz tehnoloģijas gigantu kapitalizāciju
Nosaukums angļu valodā Sentiment Effect Tech Giants’ Excess Stock Market Returns
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Dr. oec. J. Bistrova, asoc. profesore
Anotācija Maģistra darba autors: Matīss Andersons Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr. oec., Konstantins Kozlovskis Maģistra darba temats: Sentimenta ietekme uz tehnoloģijas gigantu kapitalizācijas izaugsmi Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 23 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 64 avoti angļu valodā un viens latviešu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījuma laikā tiek secināts, ka sentiments ir statistiski nozīmīgs faktors uzņēmumu kapitalizācijas izskaidrošanā īstermiņā. Taču ilgākā laika posmā, piemēram, pa mēnešiem, sentiments nav statistiski būtisks un tikai retiem uzņēmumiem uzrādās, ka tas spētu ietekmēt akciju cenas izmaiņas. Atklājās arī, ka lielāki uzņēmumi ir mazāk sensitīvi pret izteiktu sentimentu interneta vidē. Šī pētījuma rezultāti sakrīt ar citu autoru hipotēzēm un rezultātiem, ka negatīvi izteiktajiem komentāriem ir vidēji lielāka ietekme nekā pozitīvajiem uz uzņēmumu kapitalizāciju. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Andersons, M. (2021). Sentimenta ietekme uz tehnoloģijas gigantu kapitalizācijas izaugsmi. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 79 lpp.
Atslēgas vārdi Sentimenta ietekme, kapitalizācijas izmaiņas, akciju tirgus, regresijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Effect of sentiment, market capitalization, stock markets, regression analysis
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 19:25:43