Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Atvērtā pirmkoda hipervizoru pielietojums uzņēmuma virtuālo mašīnu augstas pieejamības un bezatteices risinājumu izstrādē
Nosaukums angļu valodā Usage of Open Source Hypervisors for Development of High Availability and Fault Tolerant Virtualization Solutions for Businesses
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Bonders
Recenzents Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Anotācija Skaitļošanas resursu virtualizācija mūsdienās ir kļuvusi par nozīmīgu uzņēmumu darbības sastāvdaļu. Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi virtualizācijas kontekstā it īpaši meklē veidus, kā efektīvāk lietot savus resursus, tajā pašā laikā nesamazinot prasības pret augstas pieejamības un bezatteices īpašībām, uz kurām daudzi šo uzņēmumu klienti paļaujas. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt, vai un kā atvērtā pirmkoda hipervizori var palīdzēt uzņēmumiem virtualizācijas resursu pielietošanā, salīdzinājumā ar pazīstamiem maksas risinājumiem (kā VMware risinājumi, Microsoft Hyper-V u.c.). Darba uzdevumos ietilpst zinātniskās, enciklopēdiskās un tehniskās literatūras izpēte par virtualizācijas jautājumiem, dažādu uzņēmumu darbinieku aptaujāšana par eksistējošām virtualizācijas risinājumu tendencēm un praktiska atvērtā pirmkoda risinājumu uzstādīšana, lai pārbaudītu procesa sarežģītību un iespējamos ieguvumus. Darba veikšanas rezultātā no aptaujas tika iegūta informācija, ka cena ir galvenais faktors, kas ietekmē uzņēmumu izvēli par labu atvērta koda risinājumiem, bet vairāki aptaujas respondenti arī norādīja, ka dažādu iezīmju trūkumu dēļ viņu pārstāvētie uzņēmumi (it īpaši izmēros lielāki uzņēmumi) nav gatavi pilnībā atteikties no maksas risinājumiem. Praktisko uzdevumu veikšanas laikā tika secināts, ka eksistē vismaz divi atvērtā pirmkoda risinājumi, kas var nodrošināt augstu pieejamību, bet, salīdzinot ar slēgta pirmkoda risinājumiem, eksistē arī vairākas problēmas (kā dokumentācijas nekonsekventā kvalitāte un bezatteices iezīmju trūkums), kas norāda, ka atvērta pirmkoda risinājumi tomēr vēl nav pietiekami attīstīti, lai aizvietotu atsevišķus maksas un slēgtā koda risinājumus tieši augstas pieejamības un bezatteices nodrošināšanai virtuālo mašīnu lietošanā. Darba apjoms - 66. lpp., 5 tabulas, 22 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi virtualizācija, augsta pieejamība, atvērtā koda programmatūra
Atslēgas vārdi angļu valodā virtualization, high availability, open-source software
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 19:23:32