Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma zināšanu pārneses modelis digitālajā vidē
Nosaukums angļu valodā Tacit Knowledge Transfer Model in Digital Environment
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr. oec. A. Straujuma, docente
Anotācija Maģistra darba autors: Lauma Trautmane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Uzņēmuma zināšanu pārneses modelis digitālajā vidē Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 27 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: astoņdesmit divi avoti angļu valodā un četri latviešu valodā. Darbam pievienoti pieci pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darbā autore norāda uz jauna uzņēmumu zināšanu pārneses modeļa nepieciešamību digitālajā vidē, saistībā ar strauju uzņēmumu attālinātā darba uzsākšanu. Zināšanu pārvaldības modelis jāpielāgo digitālajai videi, jo tā gan struktūrā, gan procesos ir atšķirīga, salīdzinot ar klātienes darba vidi. Šāds zināšanu nodošanas modelis, kas darbotos digitālā vidē, uzņēmumiem atvieglotu darba funkciju uzturēšanu un nepieciešamo, kā arī netveramo zināšanu nodošanu attālināti. Modelis sastāv no vairākām daļām: zināšanu nesējiem, zināšanām, kā arī zināšanu procesiem, atlīdzības sistēmām, zināšanu nodošanas veidiem un zināšanu saņēmēju. Šī modeļa izmantošana palīdz uzturēt uzņēmuma darbības funkcijas un attālināti nodot nepieciešamās un netveramās zināšanas. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Trautmane, L. (2021). Uzņēmuma zināšanu pārneses modelis digitālajā vidē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 85 lpp.
Atslēgas vārdi Zināšanu pārnese, Digitālā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Knowledge transfer, Digital environment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 17:23:20