Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Energoefektivitātes potenciāls tūkstošgades ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficiency potential in millennium buildings"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ruta Vanaga
Recenzents Gatis Žogla
Anotācija Bakalaura darbu “Energoefektivitātes potenciāls tūkstošgades ēkās” izstrādāja Rīgas tehniskās universitātes studentu programmas “Vides zinātnes” 3. kursa bakalaura students Zigmārs Zundāns. Bakalaura darba galvenais mērķis novērtēt energoefektivitātes līmeni ēkām, kuras būvētas laika periodā no 1992. gada līdz 2014. gadam. Galvenie darba uzdevumi bija: (1) veikt literatūras analīzi par ēkām, kuras ir celtas laika periodā no 1992. gada līdz 2014. gadam, īpašu uzmanību pievēršot Austrumeiropas valstu un bijušo Padomju savienības valstu pieredzei, (2) veikt energoefektivitātes novērojumu analīzi 100 izlases ēkām, apskatot enerģijas patēriņu apkurei, (3) veikt siltuma plūsmas mērījumus sienām – biroju, tirdzniecības un daudzdzīvokļu ēkām, (4) veikt iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumu – biroju, tirdzniecības un daudzdzīvokļu ēkām, (5) veikt visu iegūto datu apstrādi un analīzi, (6) izdarīt secinājumus par ēku energoefektivitātes potenciālu tūkstošgades ēkās. Bakalaura darbs sastāv no trīs galvenajām daļām: 1) Literatūras apskats (6 apakšnodaļām) 2) Metodoloģija (5 apakšnodaļām) 3) Rezultāti (4 apakšnodaļām) Bakalaura darbs sastāv no 66 lpp, 21 tabulām, 18 attēliem, 60 literatūras avotiem un 4 pielikumiem. Bakalaura darbs ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana (I-BEET)” projekta Nr. VPP-EM-EE-2018/1-0003, ietvarā, ko finansēja Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija.
Atslēgas vārdi Ēku energoefektivitāte, ēku pārbūves, esošo ēku dekarbonizācijas fonds, ēku fonda dekarbonizācija, iekštelpu gaisa kvalitāte, sienu siltuma plūsmas mērījumi, CO2 koncentrācija telpās, ēku energoefektivitātes novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency of buildings, building reconstruction, decarbonisation fund for existing buildings, decarbonisation of the building stock, indoor air quality, wall heat flow measurements, Indoor CO2 concentration, energy efficiency assessment of buildings
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 14:35:22