Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Sistēmu analīzes artifaktu vērtēšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Method for Evaluation of Systems Analysis Artifacts
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Ērika Nazaruka
Anotācija Daudzi uzņēmumi sāk izmantot arhitektūras servisus. Šis process ļauj plānot plaša spektra darbības, kā arī sekot līdzi izveidotās uzņēmuma arhitektūras atbilstībai. Mūsdienās sistēmas analīzes artifakti kļūst aizvien populārāki. Izstrādātajiem artifkatiem ir to specifiskās priekšrocības un trūkumi, piemēram, grūtības novērtēt izeidotā artifakta kvalitāti dēļ tā, ka dažādiem artifaktiem ir atšķirīgi novērtēšanas parametri. Teorētiskajā pētījuma daļā, kura sastāv no divām nodaļām, darba autors analizē pieejamo literatūru par terminu “artifakts”, kā arī tiek pētītas eksistējošās metodes atrifakta novērtēšanai. Teorētiskā pētījuma daļas beigās, autors piedāvā savu metodi sistēmas analīzes artifakta novērtēšanai, kas tiek pielietota praktiskajā daļā, analizējot izvēlēto uzņēmumu (kas ir pētāmais objekts darba trešajā nodaļā). Pētījums parāda, ka terminam “artifakts” ir vairākas nozīmes un īpašības, kā arī papildus tā attīstīšanai, tiks demonstrēta nepieciešamība pēc artifakta novērtēšanas procesa. Lai samazinātu dažādos riskus, kuri saistīti ar neatbilstošu artifakta pielietošanu un tā novērtēšanu, autors piedāvā novērtēšanas metodi, kura tika izstrādāta balstoties uz literatūras avotu salīdzinošo analīzi. Maģistra darbs satur 87 lappuses, 22 attēlus, 9 tabula, 60 izmantotās literatūras atsauces un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi ARTEFAKTU NOVĒRTĒŠANA, SISTĒMAS PROJEKTĒŠANA, SISTĒMAS ANALĪZE, UZŅĒMUMA ARHITEKTŪRA
Atslēgas vārdi angļu valodā ARTIFACT EVALUATION, SYSTEM DESIGN, SYSTEM ANALYSIS, ENTERPRISE ARCHITECTURE
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 14:19:31