Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Datorizētas aptaujas izstrāde un pielietošana tīmeklī
Nosaukums angļu valodā Development and Application of a Computerized Survey on the Web
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents V.Saulespurēns, M.sc.comp., Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietojumsistēmu administrators
Anotācija Tips 1: Moderno risinājumu izpēte. Bakalaura darba tips ir “Tips 1: Moderno risinājumu izpēte”, jo darbā aplūkotas mūsdienu aptauju veidošanas tehnoloģijas. Bakalaura darbs veltīts datorizētas aptaujas izpētei, balstoties uz literatūras avotu apskatu, kā arī datorizētas aptaujas prototipa izstrādei timeklī un izvelētas datorizētas aptaujas izstrādes tehnoloģijas salīdzināšanai. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: esošas datorizētas aptaujas sistēmas izpētei; timekļa aptaujas analīzei pēc izvēlētiem kritērijiem; izstrādes timekļa datorizētas aptaujas tehnoloģijas izpētei; timekļa datorizētas aptaujas prototipa izstrādei; izvelētas datorizētas aptaujas izstrādes tehnoloģijas salīdzināšanai. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā tiek pētīta aptaujas joma, kurā dota aptaujas definīcija, aprakstīti dažāda veida aptaujas, dažādas aptaujas iezīmes, likumi par aptaujas sastādīšanu un jautājumi, uz kuriem jāatbild pirms jaunas aptaujas izveidošanas, aptaujas formas un datorizēti datu vākšanas metodes, kā arī aptaujas privātums un ētika. Trešā nodaļā tiek aprakstīti datorizēto aptauju pamati, datorizēto aptauju veidi, pētītas tiešsaistes un e-pasta aptaujas, parādīti dažādu datorizētu aptauju, e-pasta un timekļa aptauju salīdzinājumi, apskatīti dažādi timekļa WEB-servisi aptauju izveidošanai. Ceturtā nodaļā aprakstītas interneta aptauju veidošanas tehnoloģijas, parādīts aptauju veidošanas process, izvēlēto tehnoloģiju iespējas un funkcijas, tiek veikts tehnoloģiju salīdzinājums, lai noskaidrotu šo tehnoloģiju trūkumus, priekšrocības un parādīt, ka izvēlēt piemērotu metodi aptaujas izveidei. Darbā: 40 lpp. teksta, 55 attēli, 2 tabulas un 31 bibliogrāfijas avoti.
Atslēgas vārdi aptauja, datorizeta aptauja, Wordpress, programmēšana, Internets
Atslēgas vārdi angļu valodā survey, computerized survey, Wordpress, programming, Internet
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 14:14:56