Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga stratēģiju efektivitāte pārtikas produktu ražošanas nozarē Indijā
Nosaukums angļu valodā Efficiency of Digital Marketing Strategies for Food Industry in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Aswin Suresh Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docents Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats: Digitālās mārketinga stratēģijas efektivitāte pārtikas rūpniecībā Indijā. Maģistra darbs rakstīts: angļu valodā, tas sastāv no ievāda, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 127 p., tajā iekļautas 54 ilustrācijas, 30 tabulas, bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 83 avoti angļu valodā. Darbam ir 12 pielikumi Pētniecības problēma: 2016. gadā tiešsaistes pārtikas piegādes nozare attīstījās 150%, un sagaidāmā bruto preču vērtība Indijā bija 300 miljoni US dolāru. Pētījuma mērķis ir apzināt tirgus segmentācijas faktorus, kas ietekmē pārtikas rūpniecības digitālā mārketinga stratēģijas efektivitāti. Pētniecības metodes: pētījumus tika veikts, izmantojot tiešsaistes aptauju, ekspertu interviju, literatūras pārskatu un statistikas pārskatus. Izmantotās datu analīzes metodes ir pussistemātiska literatūras pārskatīšana, tematiska analīze, satura analīze, biežuma analīze, grafiska analīze, aprakstoša statistika, neatkarīga parauga t-tests, faktoru analīze un hi-kvadrāta tests. Izmantotā programmatūra ir VOS VIEWER un IBM SPSS 26 versija. Maģistra darba galvenie rezultāti: Faktori, kas ietekmē patērētāju lēmumu iegādāties pārtikas produktus tiešsaistē, ir uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības (CSR) darbība, sociālo plašsaziņas līdzekļu klātbūtne, pārtikas kvalitāte, mārketings, reklāma. Faktori, kas palīdz uzlabot digitālā mārketinga stratēģiju reklāmguvumu pārtikas nozarē Indijā, ir digitālās platformas, dzimums, videoreklāmas un reklāmu izlikšanas biežums. Pastāv attiecības starp 1. līmeņa, 2. līmeņa un 3. līmeņa pilsētām Indijā un restorānu ēdienu, kā arī pārtikas preču pārdošanu tiešsaistē. Pastāv attiecība starp dzimumu un reklāmguvumu un vidējo klikšķu skaitu (CTR). Videoreklāmas uzlabo laiku un palielina reklāmguvumu skaitu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Aswin Suresh.: Digitālās mārketinga stratēģijas efektivitāte pārtikas rūpniecībā Indijā. Master Thesis/Aswin Suresh, Vladimirs Šatrevičs. Rīga: RTU, FEEM, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2021. – 127. p.
Atslēgas vārdi Digitālās mārketings, stratēģijas, pārtikas rūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital Marketing, Strategy, Food Industry
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 13:40:00