Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Uzņēmuma IT resursu monitoringa un resursu uzraudzības sistēmas un to lietojums operētājsistēmu un tīkla aparatūras uzraudzībā
Nosaukums angļu valodā Enterprise IT Resource Monitoring and Supervision Systems and Their Usage in Operating System and Network Hardware Monitoring
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Bonders
Recenzents Mg. sc. ing. Māris Rinģis
Anotācija Uzņēmuma nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un traucējumu iestāšanās riska mazināšanai būtiska ir IT resursu monitoringa sistēmas pielietošana. Ņemot vērā monitoringa sistēmu un uzņēmuma datortīkla infrastruktūru daudzveidību, piemērotākās monitoringa sistēmas izvēle mēdz būt samērā kompleksa. Darba mērķis ir izpētīt IT resursu monitoringa sistēmu veidus un praktiski realizēt piemērotāko monitoringa sistēmu uzņēmuma datortīklā atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem. Mērķa sasniegšanai tika veikta literatūras izpēte par IT resursu monitoringu, monitoringa sistēmām un to pielietojumu, kā arī tika izveidots uzņēmuma datortīkla modelis, kurā ieviest tam piemērotāko monitoringa sistēmu. Ieviešamās monitoringa sistēmas izvēlei tika izveidots lemšanas uzdevums, pirms tam izstrādājot prasības, no kurām tika izvirzīti vairāki kritēriji, un šo kritēriju svaru noteikšanai tika pielietota hierarhiju analīzes metode. Analizējot ieviestās monitoringa sistēmas darbības rezultātus, tika noteikts tās nozīmīgums uzņēmuma datortīkla stāvokļa un veiktspējas novērtēšanā, darbības atbilstība iepriekš izvirzītajiem kritērijiem un pielietojums operētājsistēmu un tīkla aparatūras uzraudzībā. Darba apjoms – 61 lpp., 9 tabulas un 18 attēli.
Atslēgas vārdi uzraudzība, monitoringa sistēma, IT, resursi, uzņēmums, Zabbix
Atslēgas vārdi angļu valodā monitoring, monitoring systems, IT, resources, enterprise, Zabbix
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 13:33:30