Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa uzsākšana mazumtirdzniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Starting a business in the retail sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents R.Lasmanis
Anotācija Bakalaura darba autors: Rihards Elvis Gulbinskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Biznesa uzsākšana mazumtirdzniecības nozarē. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84. lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir apkopota informācija par biznesa uzsākšanu mazumtirdzniecības nozarē. Darbā tiek sniegti galvenie teorētiskie aspekti biznesa uzsākšanā. Pētījumā veikta patērētāju aptauja, SVID matricas un biznesa kanvas izveidi, lai noskaidrotu saldumu mazumtirdzniecības uzņēmuma tirgus iespējas, riskus un draudus. Rezultātā tika iegūta informācija par patērētāju iepirkšanās paradumiem. Balstoties uz iegūto informāciju, iespējams izstrādāt mazumtirdzniecības uzņēmuma pārdošanas stratēģiju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Gulbinskis R., Jakubāne, J. (2021). Biznesa uzsākšana mazumtirdzniecības nozarē. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana». 82. lpp.
Atslēgas vārdi Bizness, mazumtirdzniecība, biznesa uzsākšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Business, retail sector, starting a business
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 13:32:00