Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Patērētāju uzvedības modeļa izveide luksusa preču tirgū
Nosaukums angļu valodā Development of Consumer Behavior Model in the Luxury Goods Market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Dr. oec. T. Tambovceva, profesore
Anotācija Maģistra darba autore: Agnese Krilova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asociētais profesors Deniss Ščeulovs Maģistra darba temats: Patērētāju uzvedības modeļa izveide luksusa preču tirgū. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 50 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 61 avots latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darbā tika analizēta zinātniskā literatūra par patērētāju uzvedību, to ietekmējošajiem faktoriem un lēmumu pieņemšanas procesu un izstrādāta metodoloģija atbilstoši pētījuma tematam. Tika analizēts globālais luksusa preču tirgus. Pētījuma laikā tika izveidota aptaujas anketa, ar mērķi noskaidrot patērētāju viedokli par patērētāju uzvedību ietekmējošajiem faktoriem luksusa preču iegādes procesā. Aptaujas rezultāti tika apkopoti un analizēti. Aptaujā piedalījās 68 respondenti. Aptaujas rezultātu analīzei maģistra darba autore izmatoja IBM SPSS Statistics programmatūru. Balstoties uz veikto izpēti un aptaujas rezultātiem tika izveidots patērētāju uzvedības modelis luksusa preču tirgū, veikts tā novērtējums un aprakstītas izmantošanas iespējas. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Krilova A. (2021) Patērētāju uzvedības modeļa izveide luksusa preču tirgū Maģistra darbs/ A. Krilova, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 92 lpp.
Atslēgas vārdi luksusa preces, patērētāju uzvedība, patērētāju uzvedības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā luxury goods, consumer behavior, consumer behavior model
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 11:35:58