Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmu izvērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of residential house management problems in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Amoliņa
Recenzents Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Anotācija Bakalaura darba autore: Laura Ausmiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: lektore, Mg.oec. Iveta Amoliņa Bakalaura darba temats: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmu izvērtējums Latvijā Bakalaura darba apjoms: darbs sastāv no titullapas, anotācijas, satura, ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un grafiskās daļas. Darba kopējais apjoms ir 93 lappuses, 18 attēli, 9 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie datu avoti: Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskie darbi, mācību materiāli, statistikas datu avoti, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Īpašuma iegāde dzīvošanai lielai daļai cilvēku ir ar mērķi saglabāt un nezaudēt īpašuma vērtību. Lai šo mērķi sasniegtu un pagarinātu īpašuma kalpošanas ilgumu, ir nepieciešams to saglabāt, pārvaldīt un tehniski uzturēt. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nozare pēc 1995. gada strauji attīstījās, kā rezultātā trūka zināšanas un informācijas par pārvaldīšanas procesu gan iedzīvotājiem, gan pārvaldniekiem. Lai gan mūsdienās process ir sakārtotāks un saprotamāks, ir problēmjautājumi un situācijas, kurās ir nepieciešams citu speciālistu vai risinājumu piesaiste. Darbā tiek analizēts pārvaldīšanas process un pētītas vairākas procesā radušās problēmas no pārvaldnieka skata punkta. Darbā tiek secināts, ka katrs pārvaldāmais objekts ir unikāls un ir nepieciešama individuāla pieeja. Katrai izvēlētajai pieejai un situācijai ir savas priekšrocības un trūkumi, kas ne reti veido problēmas, kurās nepieciešama citu speciālistu, risinājumu piesaiste, individuāls skatījums un izvērtējums.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, dzīvojamās mājas, dzīvojamo māju pārvaldīšana, dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas, nekustamo īpašumu pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, residential home, residential house management, residential house management problems, the real estate management
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 10:58:35