Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Lean pieejas izmantošana būvuzņēmumā Latvijā
Nosaukums angļu valodā Use of Lean approach in construction company in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Mg.oec. Mārtiņš Upītis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Lean pieejas izmantošana būvuzņēmumā Latvijā”. Lean metodes tiek izmantotas būvniecībā, lai samazinātu atkritumus, novērstu kļūdas, uzlabotu produktivitāti un ietaupītu laiku un izmaksas, pievienojot produktam vērtību. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un raksturot Lean jeb ekonomiskās būvniecības pamatkoncepciju, kas piedāvā jaunu un stabilu pieeju būvniecības procesu vadīšanai un apsaimniekošanai, ko pašreizējie vai parastie projekta vadības modeļi nav spējuši kontrolēt. Maģistra darba struktūra sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā izpētītas būvniecības nozares attīstības tendences Latvijā, noteiktas to problēmas. Otrajā nodaļā raksturota un apkopota zinātniskā literatūra par ekonomiskās būvniecības pamatkoncepciju. Trešās nodaļas ietvaros izstrādāti un sniegti uzlabojumi būvniecības pašreizējiem jeb parastajiem projekta vadības modeļiem. Pielietotās pētījumu metodes - monogrāfiskā jeb literatūras analīze, vēsturiskā pētījumu metode, grupēšana, salīdzināšana, anketēšana, intervija. Hipotēze „ekonomiskās būvniecības principu jeb Lean pieejas pielietošana būvniecības uzņēmumā palīdz samazināt izmaksas būvniecībā Latvijā” ir apstiprinātjusies, jo, izmantojot Lean pieeju būvniecības uzņēmumā, pastav iespēja ietaupīt vismaz 92 095 EUR gadā. Maģistra darbs uzrakstīts uz 87 lpp, tas ietver 42 attēlus, 8 tabulas, izmantoti 111 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā būvniecība, būvniecība Latvijā, produktivitāte, būvniecības process.
Atslēgas vārdi angļu valodā Lean construction, construction in Latvia, productivity, construction processes.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 10:24:16