Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Java un Kotlin programmēšanas valodu salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Java and Kotlin Programming Languages
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Sergeis Bodrovs, Mg.sc.ing., Neotech Development SIA, vecākais Java programmētājs
Anotācija Modernajā pasaulē tiek izmantotas dažādas programmēšanas valodas, ko pielieto daudzveidīgu uzdevumu izpildē. Java ir samērā veca valoda, kas joprojām tiek plaši izmantota serveru programmēšanā, kā arī dažādām lietotnēm, tai skaitā tālruņa. Savukārt Kotlin valoda ir viena no jaunākajām un mazāk populārākajām, bet satur dažādus modernus uzlabojumus atbilstošus mūsdienu prasībām. Pēc Tiobe statistikas Java joprojām tiek izmantota vairāk, bet tālruņa lietotņu programmēšanā Kotlin ieņem daudz augstāku vietu. Tādēļ rodas pētījuma motivācija – noteikt, kuras no šīm abām valodām ir labākas un kādiem nolūkiem tās izmantot. Bakalaura darbā ir salīdzināta Java un Kotlin programmēšanas valoda, un noteiktas to stiprās un vājās puses. Pētījums iekļauj abu pētāmo valodu tehniskos aprakstus. Ir apskatītas un izpētītas katras valodas īpatnības un iespējas, kas piemīt pētāmajām valodām. Java un Kotlin programmēšanas valodas salīdzinājumam tika izveidoti oriģinālie testpiemēri un ar tiem veikti eksperimenti. Izpētot un sīkāk izanalizējot iegūtos datus, tika noteiktas abu pētāmo valodu priekšrocības un trūkumi, kas ļauj izdarīt secinājumus. Bakalaura darbā ir 40 lappuses, 51 attēls, 8 tabulas, 10 pielikumi. Tika izmantoti 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi java, kotlin
Atslēgas vārdi angļu valodā java, kotlin
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 00:40:21