Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Labas pārvaldības pilsētvides dizains un publiskā ārtelpa
Nosaukums angļu valodā Good governance urban design and public outdoor space
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Renāte Čaupale
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studentes Lindas Preises bakalaura darba tēmas nosaukums ir Labas pārvaldības pilsētvides dizains un publiskā ārtelpa. Darba mērķis ir pētīt labas pārvaldības lomu un nozīmi ārtelpas dizaina kvalitātē un tā sociālajā devumā. Pētījuma priekšmets ir viena no ārtelpas formām – skvērs. Pētījumā tiek novērtēta publiskās ārtelpas dizaina sociālā ietekme uz sabiedrības emocionālo stāvokli, kas ir viens no raksturlielumiem labas pārvaldības mijiedarbībā ar sabiedrību. Darbs sastāv no 74 lappusēm, 20 attēliem, 11 tabulām, 14 pielikumiem. Darba vadītāja ir docente Dr. arch. Renāte Čaupale. Bakalaura darba ietvaros, pamatojoties uz teorētisko materiālu analīzi, kā arī citu valstu (Prāgas un Melburnas) dizaina plānošanas praksi, izstrādāti kritēriji labas pārvaldības publiskās ārtelpas dizaina stratēģijai. Darbs sastāv no 4 daļām, kur pirmajā daļā pētīti pilsētvides labas pārvaldības principi, kā arī apzināta un izprasta pilsētvides pārvaldības ietekme uz pilsētvides dizaina veidošanu. Otrajā daļā apskatīti labās prakses piemēri Latvijā un Pasaulē. Trešajā daļā analizēti konkrēti publiskās ārtelpas dizaina piemēri, balstoties uz teritorijas izpēti dabā un iedzīvotāju aptaujā ietvertā skvēru dizaina un emocionālās uztveres novērtējumu četros Rīgas skvēros. Balstoties uz ko, darba ceturtajā daļā tika veikts labas pārvaldības publiskās ārtelpas kvalitātes novērtējums un noteikti galvenie stratēģijas īstenošanas principi. Pētījuma rezultāti atspoguļo, ka apskatīto četru Rīgas skvēru realizētais vides dizains lielākoties rada viduvēju un negatīvu sabiedrības emocionālo novērtējumu, ko ietekmē nepārdomāta un nepamatota dizaina izstrāde, finansējums un pārvaldība. Īstenojot uz sadarbību vērstu projektu attīstību, kuros tiek iesaistīti ne tikai profesionāli vides dizaineri, arhitekti un sociologi, bet arī sabiedrība, privātais sektors un nevalstiskās organizācijas, ir iespēja nodrošināt kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanos.
Atslēgas vārdi laba pārvaldība, pilsētvides dizains, skvērs, publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā good governance, urban design, square, public outdoor space
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2021 00:12:54