Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas attīstības potenciāls
Nosaukums angļu valodā Development potential of public outdoor space in large-scale residential areas
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Pr.doc.U.Kamols
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas ,,Pilsētu un reģionu inženierekonomika’’ studentes Kristīnes Orleānes maģistra darbā ,,Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas attīstības potenciāls‘’ tiek pētīta Āgenskalna un Imantas lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas esošā situācija, analizēta iekšpagalmu revitalizācijas iespējas nākotnē, kā arī aplūkotas pilsētplānošanas iezīmes, kuras ietekmē iekšpagalmu attīstību. Darba mērķis ir izanalizēt un izpētīt divu lielmēroga dzīvojamo rajonu- Āgenskalna un Imantas, publisko ārtelpu mikrorajona struktūras, sociālekonomisko, pilsētplānošanas, telpiskās vides kontekstā, sniegt priekšlikumus iekšpagalmu revitalizācijas iespējām. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā veikts lielmēroga dzīvojamo rajonu vēstures apkopojums, analizēts rašanās koncepts un attīstība laika gaitā. Otrajā nodaļā analizēti pasaules piemēri iekšpagalmu veidošanā, analizēti divi Rīgas lielmēroga rajoni- Imantā, Āgenskalnā, apkopotas šo rajonu problemātikas. Darba trešajā nodaļā analizēti aktuāli pilsētplānošanas dokumenti, sistematizēti iekšpagalmu revitalizācijas instrumenti. Ceturtajā nodaļā analizēta dzīvojamā rajons Āgenskalna priedes drošības aspektu skatījumā, kā arī izvirzīti attīstības scenāriji. Darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi balsoties uz veikto ārvalstu pieredzi veikto analīzi un izpēti, lielmēroga dzīvojamo rajonu Āgenskalnā un Imantā apsekošanu dabā. Maģistra darbs sastāv no 114 lappusēm, 85 attēliem un shēmām, 3 tabulām, 4 pielikumiem, un 90 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi revitalizācija, pilsētvide, dzīvojamais masīvs, ilgtspēja, lielmēroga dzīvojamie rajoni, publiskā telpa, iekšpagalmi.
Atslēgas vārdi angļu valodā revitalization, urban planning, large-scale housing estates, quality of living space, open space.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 13:47:30