Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Izmaksu un ieguvumu analīzes pielietojums valsts vides politikas plānošanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Use of Cost-Benefit Analysis in the Context of National Environmental Policy Planning
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Zin.asist.K.Plotka
Anotācija Gaisa piesārņojums ir viens no vislielākajiem vides apdraudējumiem, kas atstāj negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, vidi un ekonomiku. Viens no iespējamiem risinājumiem gaisa piesārņoju apkarošanai ir ārējo vides izmaksu (gaisa piesārņojuma) izteikšana naudas izteiksmē un internalizācija politikas plānošanas procesā. Šajā darbā ir izvērtēta izmaksu un iegumu analīzes (IIA) metodikas pielietošanas iespējas ārējo vides izmaksu (gaisa piesārņojuma) internalizācijai valsts līmeņa politikas plānošanas procesā ārpus ES ierobežotas informācijas pieejamības gadījumā, izvērtējot ka paraugu Kazahstānas plānu pievienoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komitejas (ANO EEK) Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos galvenajiem protokoliem. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka ierobežotās datu pieejamības gadījumā un izmantojot tikai brīvi publiski pieejamos datus un datu apstrādes metodes (tādus ka modeļi GAINS un TM5-FASST) ir iespējams veikt valsts līmeņa gaisa kvalitātes politikas IIA, parādot ne tikai plānoto pasākumu izmaksas, bet arī ieguvumus valsts ekonomikai. Šādu pētījumu rezultāti var palīdzēt lēmumu pieņēmējiem labāk izvērtēt situāciju un iespējamos politikas plānošanas scenārijus un pieņemt labāk informētus lēmumus. Tajā pašā laikā ir novērots, ka apstiprinās apgalvojums, ka IIA rezultāti ir tikai tik precīzi, cik ir precīzi un pilni ievaddati, kas ir izmantoti analīzē. Tās ir īpaši nozīmīgi gaisa kvalitātes uzlabojumu ieguvumu novērtēšanā, jo nepilnā vai neprecīzā informācija var novest pie situācijas, kad IIA rezultāti neapstiprina gaisa piesārņojošo vielu emisija samazināšanas pasākumu ekonomisko pamatotību, ievērojami apdraudēšot cilvēku un vides veselību nākotnē.
Atslēgas vārdi gaisa piesārņojums, ārējās izmaksas, izmaksu un ieguvumu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā air pollution, external costs, cost-benefit analysis
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2021 11:34:57