Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lua valodas izpēte datorspēļu izstrādes kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research on Lua Language in the Context of Computer Games Development
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs
Recenzents Vitālijs Zabiņako, Dr.sc.ing., SIA “ABC Software”, vad. pētnieks
Anotācija Mūsdienās datorspēļu izstrādes industrija aktīvi attīstās. Datorspēļu tehnoloģijas paliek arvien sarežģītākas, bet datorspēles arvien reālistiskākas un funkcionālākas. Datorspēļu izstrādē piedalās daudz cilvēku no dažādām sfērām: dizaineri, skaņu režisori, scenāristi, rakstnieki, programmētāji, matemātiķi un daudzi citi. Sakarā ar to parādās problēma, izstrādes vides izvēle, kurā var apvienot visu sfēru iespējas. Šajā gadījumā programmēšanas valoda kļūst par pašu galveno elementu, jo tieši ar tās palīdzību tiek izstrādāti rīki datorspēļu izstrādei, kuri atvieglos vai paplašinās datorspēļu izstrādes iespējas. Programmēšanas valodas izvēle ir viena no svarīgākajām daļām datorspēļu izstrādes procesā, jo katra valoda ir laba tieši noteiktiem uzdevumiem. Bakalaura darbā tiks izskatītas Lua valodas īpatnības, lai noteiktu valodas stiprās un vajās puses datorspēļu izstrādē. Darbā tika apskatīti Lua datorspēļu izstrādes rīki. Labākā rīka noteikšanai, tie tika salīdzināti balstoties uz sekojošiem kritērijiem: pieejamība, funkcionalitāte, ātrdarbība, paplašināmība. Darbā ir īsa informācija par Python. PyGame datorspēļu izstrādes rīku salīdzinājums ar Lua valodas datorspēļu izstrādes rīkiem, pēc ātrdarbības kritērija. Darbā ir Defold datorspēļu izstrādes rīka demonstrācija un tā praktiskās pielietojuma iespējas datorspēļu izstrādē. Dokumentā ir 46 lappuses, 28 attēli, 8 tabulas, 7 pielikumi un 43 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Lua, datorspēles, datorspēles izveidēs rīki, Love2D, Defold, Solar2D, Pygame, datorspēļu dzinējs, datorspēļu satvars, skriptēšanas valoda
Atslēgas vārdi angļu valodā Lua, games, software development kit, Love2D, Defold, Solar2D, Pygame, game engine, game framework, scripting language
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2021 15:45:17