Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Beziepakojuma mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development opportunities for bulk retail companies in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents M.Pētersone
Anotācija Bakalaura darba autors: Eletra Žurila Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, prakt. Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Beziepakojuma mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 6 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir analizēt beziepakojuma veikalu nozari Latvijā un to attīstības iespējas. Darba gaitā izpētīts, ka beziepakojuma veikali ir cieši saistīti ar aprites ekonomiku un tās principiem. Pētījuma daļā tika veiktas intervijas ar diviem beziepakojuma veikalu pārstāvjiem, lai izprastu veikala darbību, un arī intervija ar atkritumu poligona valdes locekli, lai noskaidrotu, kā norisinās atkritumu apsaimniekošana Latvijā šobrīd, un kā beziepakojuma veikalu princips var palīdzēt valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Žurila, E. (2021). Beziepakojuma mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UIVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 64 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, aprites ekonomika, beziepakojuma veikals, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, circular economy, zero waste store, bulk retail store
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2021 13:15:49