Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Biznesa modeļa un stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Development of a business model and a strategy for a start-up
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Kristīne Apsīte, VELUX Baltija, mārketinga vadītāja
Anotācija Noslēguma darba autors: Liene Bondare. Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Praktiskais docents, MBA, Aldis Greitāns. Noslēguma darba temats: ‘’Biznesa modeļa un stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumam’’. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 15 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 76 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Jaunuzņēmumu “X” būs spējīgs darboties un ģenerēt pozitīvu naudas plūsmu, pat tad, ja Covid-19 ierobežojumi vēljoprojām liegs Eiropas slēpošanas trasēm darboties. Šajā gadījuma jaunuzņēmums ‘’X’’ apkalpos tikai sekundāro mērķa grupu, kas ir augstas klases kalnu slēpotāji. No šī secinājuma, izriet priekšlikums - jaunuzņēmumam ‘’X’’ pirmajā darbības gadā būtu jāliek lielākais fokuss uz augsta līmeņa kalnu slēpotājiem, jo viņu profesionālā darbība netiek apturēta pandēmijas dēļ, kas nozīmē, ka viņiem jaunuzņēmuma ‘X’ produkts būs vajadzīgs. Šos augsta līmeņa kalnu slēpotājus varēs lieliski izmantot marketinga aktivitātēm, lai sasniegtu primāro klienta segmenta grupu. Noslēuma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bondare L. (2021) Biznesa modeļa un stratēģijas izstrāde jaunuzņēmumam. Maģistra darbs/ L. Bondare, A.Greitāns - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2021. – 115 lpp.
Atslēgas vārdi Binzesa modeļi, biznesa stratēģijas, jaunuzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Business models, business strategies, start-up
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2021 10:26:52