Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Modelēšanas tehnoloģiju lietošana IT uzņēmumu biznesa procesu uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Application of Modelling Technologies to Improve Business Processes of IT Companies
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Moderno informācijas tehnoloģiju attīstības dēļ, ir palielinājusies arī mūsdienīgu uzņēmumu vadības sarežģītība. Mūsdienās uzņēmējdarbības trūkumu identificēšanai tiek izmantota daudzveidīga programmatūra, kas ļauj sakārtot un izmantot lielu datu apjomu, lai izveidotu un uzlabotu biznesa procesus. Pateicoties šādām programmām, kļuva iespējams grafiski attēlot biznesa procesu, izmantojot dažādas pieejas, lai parādītu un izanalizētu nepieciešamo informāciju. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika pētītas dažādas biznesa procesu modelēšanas pieejas, apskatīti veidi, kā uzlabot esošos uzņēmuma biznesa procesus, un izveidoti biznesa procesa simulācijas modeļi. Lai izveidotu modeļus, tika izvēlēts reāla uzņēmuma, kas nodarbojas ar ERP sistēmas izstrādāšanu, biznesa process. Izvēlētā uzņēmuma dati tika izmantoti simulācijas modeļu izveidošanai. Pirms biznesa procesa modeļu izveidošanas tika apskatītas dažādas programmas, kuras tiek izmantotas biznesa procesu modeļu izveidošanai un imitācijai. Tika izpētīti arī dažādi biznesa procesu attēlošanas apzīmējumi, no kuriem praktiskai daļai tika izvēlēti tie, kas visdetalizētāk aprakstīja izpētīto biznesa procesu ERP sistēmas izveidošanai. Tika izveidoti divi modeļi, no kuriem viens atspoguļoja uzņēmuma biznesa procesa pašreizējo stāvokli, bet otrajā tika veiktas izmaiņas uzņēmuma personāla struktūrā un projektu izpildīšanas stratēģijā. Pēc otrā biznesa procesa modeļa izmantošanas kļuva iespējams samazināt projekta pabeigšanai nepieciešamo laiku, kā arī izdevās samazināt uzņēmuma izmaksas. Darba apjoms - 99 lpp., 7 tabulas, 35 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi modelēšana, biznesa procesi, modelēšanas valodas, metamodelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā modelling, business processes, business process, modelling languages, metamodelling
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 12:32:13