Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Dažādu sensoru un tehnoloģiju izpēte, projektējot IoT tīklu, pārtikas ražošanas procesa atvieglošanai lauksaimniecībā
Nosaukums angļu valodā Research of Various Sensors and Technologies in Designing an IoT Network to Facilitate the Food Production Process in Agriculture
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Dr. sc. ing. Henrihs Gorskis
Anotācija IoT tīklu pielietošana lauksaimniecības procesu atvieglošanā pēdējā laikā strauji attīstās, jo rada iespēju šos procesus padarīt efektīvākus ar sensoru datu uzraudzības un analīzes rīkiem, palīdzot lauksaimniekiem lēmumu pieņemšanā. Tomēr eksistē arī vairāki izaicinājumi IoT tīklu ieviešanā, par to kā šos tīklus projektēt, izstrādāt un testēt, lai tie būtu pietiekami droši. Šī maģistra darba ietvaros tika izpētīti pārtikas ražošanas procesi lauksaimniecībā un aprakstīts, kā šajos procesos ir integrējamas dažādas tehnoloģijas un sensori, kas varētu atvieglot šo procesu vadību un izpildi. Darba ietvaros tiek projektēts un izstrādāts IoT tīkls ar atvērto prototipēšanas ierīču un atvērtā pirmkoda palīdzību. Kā arī eksperimentu veikšanai ir izveidots uz mašīnapmācības algoritma “Random Forest” balstīts laika rindu prognozes modelis. Veicot eksperimentus ar iegūtajiem datiem tiek noskaidrots kā datu iegūšanas biežums ietekmē prognozes modeļa precizitāti, kā arī tika noskaidrots, kā testēšanas un apmācības kopa ietekmē modeļa precizitāti. Eksperimentu noslēgumā apkopoti iegūtie rezultāti, lai formulētu IoT tīkla pielietošanas ieguvumus lauksaimniecībā un sniegtu rekomendācijas. Šī darba nobeigumā tiek apkopoti rezultāti un formulēti secinājumi, kuri ietver priekšlikumus IoT tīklu projektēšanai un izstrādei. Darbs sastāv no 97 lapaspusēm, tai skaitā no 59 attēliem, 8 tabulām, 59 literatūras avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi IoT, Pārtikas audzēšana lauksaimniecībā, Sensoru datu analīze, Random Forest
Atslēgas vārdi angļu valodā IoT, Food Production Process in Agriculture, Sensor Data Analysis, Random Forest
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 09:02:33