Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lietotāju personīgo datu aizsardzības metodes mākoņservisos
Nosaukums angļu valodā Protection Methods of Users’ Personal Data in Cloud Services
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Normunds Kante
Recenzents O.Jakovļeva, M.sc.ing., RP SIA "Rīgas satiksme" Informācijas sistēmu attīstības un datu apstrādes daļas vadītāja vietn.
Anotācija Bakalaura tips: 1.tips Moderno risinājumu izpēte. Šajā darbā mērķis ir mākoņservisu visparīgo koncepciju un datu drošības sistēmu izpēte kā arī populārāko mākoņservisu drošības sistēmu salīdzināšana. Vispirms, pirmā darba nodaļā tiek izskatītas mākoņservisu pamata koncepcijas un darbošanās principi, ar mērķi iepazīstināt lasītāju ar šo tehnoloģiju kā arī ar mākoņservisu drošības jomu. Drošība mākoņservisos ir aktuāla problēma, jo lietotāju skaits vienmēr pieaug un datu apstrādē ir iesaistīta trešā puse, kurai dati nepieder, kā arī dati tiek sūtīt caur publisko vispasaules tīmekli. Analītiskajā daļā tiek arī definēta populārāko mākoņkrātuvju (mākoņservisa veids) drošības sistēmu salīdzināšanas nepieciešamība. Salīdzināšanai ir izvēlēts OneDrive, Google Drive, Yandex.Disk un pCloud mākoņkrātuves. Otrajā nodaļā tiek izstrādāta un izveidota novērtēšanas un salīdzināšanas metode, kas balstās uz pirmajā nodaļā analizēto zinātnisko literatūru. Tika izvirzīti septiņi kritēriji, kas novērtē mākoņkrātuvju drošību trīs jomās. Metodē tiek izmantoti gan autora izstrādātā, gan gatavā programmatūra. Tika veikta mākoņkrātuvju salīdzināšana un iegūti rezultāti. Pēc kopējā vērtējuma piekļuves, savienojuma un glabāšanas drošībā, visdrošākā mākoņkrātuve ir OneDrive, bet zemākais vērtējums ir vienāds divām mākoņkrātuvēm: Yandex.Disk, pCloud. Trešā daļa apraksta šī pētījuma nozīmi, iespējamos praktiskos pielietojumus, un metodes lietotājus. Tiek aprakstīti dažādi gadījumi, un to ietekme uz novērtēšanas un salīdzināšanas rezultātiem. Darba pamattekstā ir 41 lappuses, 12 attēli, 4 tabulas, 38 izmantoto literatūras avotu un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi mākoņserviss, mākoņkrātuve, datu drošība, kiberdrošība, datu aizsardzības metodes, drošības salīdzinājums, salīdzinājuma metode, novērtējuma stratēģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā cloud service, cloud storage, cybersecurity, data security, data protection methods, security comparison, comparison methodology, evaluation strategy.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 22:49:58