Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Imigrācijas ietekme uz Eiropas Savienības darba tirgu
Nosaukums angļu valodā Impact of Immigration on the European Union Labour Market
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Doc. R. Greitāne
Anotācija Darba autors: Toms Salenieks Darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents, Mg. oec. Normunds Balabka Darba temats: Imigrācijas ietekme uz Eiropas Savienības darba tirgu Darba veids: Bakalaura darbs Darbs rakstīts: Latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 45lpp., tajā iekļauti četri attēli, 13 tabulu. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 58 angļu avoti. Darbam pievienots viens pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izpētīta vēsturiska imigrācijas ietekme uz algu un bezdarba līmeņiem Vācijā, Zviedrijā, Apvienotā Karalistē, kā arī kopīgi Eiropas Savienībā, un ir noteikts, ka imigrantu darba spēka ietekme uz abiem rādītājiem ir neliela, un ietekmē noteiktas darba spēka daļas. Izpētīta arī aktuāla pašreizējā imigrantu iedzīvotāju grupa Eiropas Savienībā un minētajās valstīs, un balstoties uz izglītības līmeņiem un nodarbinātības līmeņa, var tikt sagaidīti līdzīgi rezultāti. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: Pētījums ir pielietojams, lai identificētu galvenos soļus veiksmīgiem rezultātiem darba tirgū, paaugstinot imigrācijas daudzumu Eiropas Savienībā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: T. Salenieks., N., Balabka, D. (2021) Imigrācijas ietekme uz Eiropas Savienības darba tirgu. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Ekonomika”, 45 lpp.
Atslēgas vārdi Imigrācija, Eiropas Savienība, Darba Tirgus, Algas līmeņi, Bezdarba līmeņi
Atslēgas vārdi angļu valodā Immigration, European Union, Labour Market, Wages, Unemployment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 17:21:22