Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistes problēmas Latvijas pašvaldībām
Nosaukums angļu valodā Problems of Attracting European Union Co-Financing to Latvian Municipalities
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vieslektore G. Smalkā
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistes problēmas Latvijas pašvaldībām”. Tas tika izstrādāts Rīgā, laika posmā no 2021.gada 1.februāra līdz 27. maijam. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4.kursa students Luiss Alens Balodis. Darba vadītājs ir prakt.doc. mg. oec Uldis Kamols. Šī darba mērķis ir izpētīt, kādas ir Latvijas pašvaldību lielākās problēmas Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistē. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Darba teorētiskajā daļā ir analizēta informācija par pašvaldībām, kā arī par Latvijai pieejamajiem Eiropas Savienības struktūrfondiem, ieskatoties arī iepriekšējo ES finanšu plānošanas periodu paveiktajā. Analītiskajā daļā ir analizētas pašvaldību intervijās sniegtās atbildes, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Finanšu ministrijas gatavotie pārskati par konkrētiem periodiem 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības plānošanas periodā. Projekta daļā tika izstrādāts projekts – radošais seminārs, kas ir pasākums, kura gaitā pašvaldību, kā arī ministriju pārstāvjiem būs iespēja pilnveidot savas zināšanas Eiropas Savienības fondu piesaistes un projektu rakstīšanas procesā. Izpētīts, ka vislielākās problēmas pašvaldībām Eiropas Savienības finansējuma piesaistē sagādā speciālistu trūkums, kā rezultātā tiek pārslogoti citi darbinieki. Tika noskaidrots, ka problēmas rada arī iesaistīto pušu termiņu kavēšana, nepietiekams politiskais atbalsts, neatbilstoši darba apstākļi, pārāk liels birokrātiskais process u.c. Lai risinātu šīs problēmas, gan ministrijām, gan citām Eiropas Savienības projektos iesaistītajām pusēm būtu jāorientējas uz plānveidīgāku procesu vadīšanu, kas tik ļoti nenoslogotu pašvaldības darbiniekus un pārdomātākiem projektu vērtēšanas kritērijiem un prasībām, kas atvieglotu projektu rakstīšanas procesu. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 64 lpp. Tajā ir iekļauti 8 attēli un 9 tabulas. Darbu papildina 6 pielikumi. Darbs ir izstrādāts, balstoties uz 35 literatūras avotiem, kā arī uz intervijās sniegtajām atbildēm.
Atslēgas vārdi ES fondi, pašvaldības, teritoriju attīstība, projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā EU funds, local governments (municipalities), territorial development, projects
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 12:50:24