Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Ūdens telpas reģenerācija Rīgas pilsētas izturētspējīgai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Regeneration of Water Space for Resilient Development of Riga City
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Ūdens telpas reģenerācija Rīgas pilsētas izturētspējīgai attīstībai”. Darba autore Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Kristīne Eglīte. Darba vadītājs praktiskais docents, Mrg. arch. Egons Bērziņš. Darbs sastāv no 71 lapaspuses, 15 attēliem, 5 tabulām un 13 pielikumiem. Attiecības pilsētai un tās iedzīvotājiem ar ūdeni ir mainīgas laikā. Bet, lai nodrošinātu sabiedrības izturību pret izaicinājumiem, kas nāks līdzi ar klimata pārmaiņām, ūdens telpas loma attīstībā un apkārtējās vides veidošanā mainās no pilsētas jūtīgajām teritorijām uz potenciālu. Darbā aprakstīti izturētspējas principi un, kā tie sasaistās ar aktuālajām tendencēm ūdens telpas reģenerācijā. Analizētas Eiropas pilsētu Roterdamas un Bristoles ilgtermiņa stratēģijas, kas veidotas pēc izturētspējas pieejas. Apkopoti Rīgas pilsētas plānošanas dokumenti, uzsvaru liekot ar ūdeni saistītām aktivitātēm un veikta intervija ar Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem. Projekta daļā izstrādāts risinājums adaptīvai konstrukcijai mazās flotes piestāšanas iespējām Zunda kanālā. Pētījuma rezultāti atspoguļo, ka decentralizētas infrastruktūras veidošana pilsētu ūdens teritorijās prasa mazākus finansiālos un laika resursus. Tika noskaidrots, ka mijiedarbības rezultātā starp adaptīvām un statiskām konstrukcijām, ir iespējams realizēt daudzpusīgu pielietojumu būvēm uz ūdens. Kas sakļaujas ar izturētspējas principu integrēšanu attīstībā, kā arī ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanu Rīgā.
Atslēgas vārdi pilsētu izturētspēja, reģenerācija, upes apsaimniekošana, adaptīvi risinājumi, ekosistēmas pakalpojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā urban resilience, regeneration, river management, adaptive solutions, ecosystem services.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 11:54:38