Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Ekspedīcijas pakalpojumu nepieciešamības analīze starptautiskajos kravu pārvadājumos
Nosaukums angļu valodā Analysis of the need for transport and forwarding services in international cargo transportation
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents SIA ,,Itella Logistics” izpilddirekors A.Gilis
Anotācija Vladislavs Cimdars ir izstrādājis bakalaura darbu, ar nosaukumu: „Ekspedīcijas pakalpojumu nepieciešamības analīze starptautiskajos kravu pārvadājumos”. Starptautiskais tirgus – darba dalīšana un ātri pieaugošais kravu pārvadājumu apjoms radīja pieprasījumu pēc ekspeditoru pakalpojumiem, kas, pateicoties jauno tehnoloģiju iespējām, īpaši strauji attīstījās pēdējos gados. Vienlaikus uzkrātā pieredze un ieviestie tehnoloģiskie risinājumi jau šodien dod iespēju daļu no ekspeditoru funkcijām veikt pašiem pārvadātājiem vai kravu īpašniekiem. Līdz ar to ir aktuāls jautājums, kāda ir ekspeditoru loma un vieta starptautisko pārvadājumu veikšanā . Bakalaura darba mērķis ir analizēt, vai preču kustību iespējams organizēt bez ekspedīcijas uzņēmumu pakalpojumiem un kādu iespaidu tas atstās uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem. Pirmajā daļā tiek aplūkota starptautisko pārvadājumu nozare, tās būtība, loma un attīstība, ka arī ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumi starptautiskajos pārvadājumos. Otrā daļā autors ir analizējis kravu ekspedīcijas darbību un to struktūru, to lomu un svarīgumu starptautiskajos pārvadājumos. Trešajā daļā, saskaņā ar veikto aptauju, tiek sniegts ekspeditoru lomas vērtējums citu starptautisko pārvadājumu dalībnieku redzējumā. Aptaujā tika aicināti piedalīties kravu nosūtītāji un kravu pārvadātāji. Respondenti sniedza informāciju par savu pieredzi sadarbībā ar ekspeditoriem un par ekspeditoru pakalpojumiem. Pamatojoties uz veikto darbu, tika izveidoti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Darbā ir iekļautas 6 tabulas un 7 attēli, pievienots 1 pielikums. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā 44 vienības.
Atslēgas vārdi ekspedīcijas pakalpojumi, tehnoloģiju ietekme, starptautiskā tirgus attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā forwarding services, the impact of technology, the development of the international market
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 18:49:44