Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu analīze vadošajos autocentros Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of logistics processes in the leading car centres in Latvia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents ,,GEFCO Baltic” SIA Enerģētikas tirgus vadītājs D.Solovjovs
Anotācija Bakalaura darba autore: Katrīna Aperāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lektore Alla Starčenko Bakalaura darba temats: Loģistikas procesu analīze vadošajos autocentros Latvijā Bakalaura darba mērķis: Balstoties uz loģistikas procesu analīzes rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas krājumu vadīšanas uzlabošanai vadošajos autocentros Latvijā. Darba pētījuma objekts: Loģistikas procesi vadošajos autocentros Latvijā. Pētījuma priekšmets: Loģistikas procesu uzlabošanas iespējas vadošajos autocentros Latvijā. Bakalura darba apraksts: Darbā tiek aplūkoti loģistikas procesi vadošajos autocentros Latvijā. Pirmajā bakalaura darba daļā autore apskata vispārēju auto tirgus nozares raksturojumu, kā arī apskata auto tirdzniecības uzņēmumu darbību un iespējamās noliktavas vadības sistēmas. Darba otrajā daļā autore veic krājumu aprites analīzi un novērtē problēmas ar kurām saskaras autocentri. Darba trešajā daļā tiek piedāvāti risinājumi krājumu aprites uzlabošanai un apskatītas noliktavu sistēmas ieviešanas izmaksas un atmaksāšanās periodi. Bakalaura darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi krājumu aprites uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 24 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi loģistikas procesi vadošajos autocentros, nolikatavs vadības sistēmas, krājumu aprite
Atslēgas vārdi angļu valodā logistic processes in leading car centers, warehouse management systems, inventory turnover
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 16:19:58