Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Brīvās zonas izveides analīze Balvu novadā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Establishing a Free Economic Zone in Balvi County”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Brīvās zonas izveides analīze Balvu novadā”. Šāda bakalaura darba tēma izvēlēta, jo Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību sarakstā nav neviena uzņēmuma, kas darbotos Balvu novada teritorijā. Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss uzņēmējam piešķir atlaides atsevišķu nodokļu nomaksai. Nodokļu atlaides ir kā instruments, kas stimulē uzņēmēju attīstīties, paplašināt savu uzņēmējdarbību, veidot jaunas darba vietas un samazināt bezdarba līmenī konkrētajā novadā. Bakalaura darba ietvaros tiek pētīta un analizēta informācija, kas ļauj saprast kādi uzņēmumi darbojas Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā un, vai Balvu novadā ir uzņēmumi, kas atbilst Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusam, kā arī tiek izskatīti potenciālie Balvu novada uzņēmējdarbības kandidāti, kas ir tiesīgi pretendēt uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Bakalaura darba mērķis: Izanalizēt vai Balvu novadā ir uzņēmumi, kas atbilst Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusam. Darba uzdevumi, kas jāveic, lai sasniegtu mērķi: 1. Izpētīt, kas ir brīvās zonas un kādam mērķim tās paredzētas; 2. Izpētīt brīvās zonas Latvijā; 3. Izanalizēt visu pieejamo informāciju par Latgales speciālo ekonomisko zonu; 4. Izpētīt uzņēmējdarbības vidi Balvu novadā un izdarīt secinājumus. Bakalaura darba sastāv no 67 lapaspusēm, kas sevī ietver 6 attēlus, 1 tabulu, pievienoti 2 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 68 vienības. Bakalaura darba pirmajā daļā aprakstīts brīvo zonu raksturojums, veidi un preču uzglabāšana. Darba otrajā daļā aprakstītas brīvās zonas Latvijā. Trešā daļa sastāv no Latgales speciālās ekonomiskās zonas analīzes, savukārt ceturtajā daļa izanalizēta uzņēmējdarbība Balvu novadā. Darba noslēgumā, pamatojoties uz iegūto informāciju un veiktajiem novērojumiem, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Brīvās zonas, Balvu novads, Uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Free zonas, Balvi region, Business
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 12:38:58