Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Integrētās vadības sistēmas pilnveide SIA “Forta Prefab”"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of integrated management system at “Forta Prefab” Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Iveta Mežinska
Recenzents Profesore Inga Lapiņa
Anotācija Zdanovska D. (2021). Integrētās vadības sistēmas pilnveide SIA “Forta Prefab”: Maģistra darbs. Vadītāja Dr.sc.ing Iveta Mežinska. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 43 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 23 avoti latviešu, 38 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus integrētās vadības sistēmas pilnveidei SIA “Forta Prefab”. Pirmajā darba daļā ir analizētas integrētās vadības sistēmas ieviešanas priekšrocības, stratēģijas un pieejas, integrācijas pakāpes novērtēšanas principi, standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2015 un ISO 45001:2018 līdzības integrācijas kontekstā, integrētās vadības sistēmas būvniecības nozarē, kā arī darba izmantotās analīzes un pilnveides metodes. Otrajā darba daļā veikta SIA “Forta Prefab” integrētās vadības sistēmas analīze, novērtējot integrācijas pakāpi, kā rezultāta konstatēts, ka uzņēmumā ieviesta daļēji integrēta vadības sistēma. Tika veikti iekšējie auditi struktūrvienībām, kas tieši saistītas ar vadības sistēmu uzturēšanu, atklājot vairākas nepilnības integrācijā un individuālās sistēmās. Nepilnību novērtēšanai tika veikta FMEA analīze, nosakot būtiskās kļūdas un riskus, kā arī tika veikts visu kļūdu potenciālo zaudējumu aprēķins. Trešajā darba daļā izvirzīti priekšlikumi individuālu sistēmu, kā arī to integrācijas pilnveidei, izmantojot metodes, kas apskatītas teorētiskajā daļā. Visi izvirzītie priekšlikumi ir pamatoti ar finansiāliem un laika resursu ieguvumiem, kā arī dažādu esošu un/vai potenciālu pārkāpumu novēršanu, kas var izraisīt gan materiālus, gan nemateriālus zaudējumus. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: SIA “Forta Prefab” ieviesta daļēji integrēta vadības sistēma, ietverot individuālas kvalitātes vadības un arodveselības un darba drošības sistēmas, kā arī integrētu vides pārvaldības un energopārvaldības sistēmu; konstatēts, ka ir pilnveidojama sistēmu dokumentācijas un procesu integrācija, t.sk. vadības pārskati, risku novērtēšana, iekšējo un ārējo auditu procesi un citi; tāpat tika konstatētas nepilnības individuālu sistēmu dokumentos, kas saistītas ar mērķu mērāmību, energosnieguma monitoringu, rīcību nelaimes gadījumos; integrācijas kontekstā būtiskākie priekšlikumi, kas sniedz vislielākos ieguvumus ir ārējo auditu ciklu integrācija un iekšējo auditu ciklu integrācija, savukārt, individuālu sistēmu gadījumā visbūtiskākais finansiālais ieguvums ir sasniedzams energopatēriņa bāzes līnijas pārrēķina gadījumā.
Atslēgas vārdi Integrētā vadības sistēma, pilnveide, kvalitāte, vide, energopārvaldība, arodveselība un darba drošība, modulārā būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Integrated management system, improvement, quality, environment, energy management, occupational health & safety, modular construction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 20:04:45