Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu izmaksu optimizācija salikto kravu autopārvadājumos Baltijas un Skandināvijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Cost optimization for LCL road freight forwarding logistic processes in the Baltic states and Scandinavia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz. Ciganskis
Anotācija Bakalaura darba autore Renāte Draveniece izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu izmaksu optimizācija salikto kravu autopārvadājumos Baltijas un Skandināvijas valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir izveidoti priekšlikumi transporta loģistikas procesu izmaksu optimizēšanai salikto kravu pārvadājumos uz/no Baltijas un Skandināvijas valstīm. Lai sasniegtu šo mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. Analizēta autotransporta nozare gan Baltijas, gan Skandināvijas valstīs (Zviedrijā un Norvēģijā), analizētas izmaksas salikto kravu autopārvadājumos, veikta optimālā maršruta plānošanas un kravas telpas optimizēšanas un noliktavu izmaksu analīze. Veikti aprēķini optimālās prāmju līnijas izvēlei, optimālā maršruta izveidei, kravas telpas optimizēšanai un noliktavas procesu efektivitātes uzlabošanai kopējo izmaksu samazināšanas nolūkā. Izmantotas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās metodes - nozaru pētījumi, datu analīze, grupēšanas metode, salīdzināšana, SVID metode, minimālā pieauguma metode, Pareto likums. Salikto kravu autopārvadājumu priekšrocība ir spēja relatīvi ātri nogādāt vairāku klientu kravas pie to saņēmējiem, veidojot ekonomiski un ģeogrāfiski loģiskus piegādes maršrutus. Loģistikas speciālistam ir jārod optimāls risinājums starp klientam pieņemamu pakalpojuma cenu un piegādes termiņu, vienlaikus pēc iespējas samazinot loģistikas procesu izmaksas uzņēmumā un gūstot peļņu. Salikto kravu pārvadājumos ir nepieciešama konsolidācijas noliktava kravu konsolidācijai. Pirmajā darba daļā analizēta autotransporta nozare, otrajā daļā analizētas transporta loģistikas procesu izmaksas, kas ietver gan optimālā maršruta plānošanas analīzi, noliktavas izmaksu analīzi, kā arī autotransporta izmaksu sadalījumu un analīzi. Trešajā daļā veikti aprēķini salikto kravu autotransporta pārvadājumu loģistikas procesu izmaksu samazināšanai, optimizēšanai, izvēloties optimālu prāmju līniju un piegādes maršrutu, optimizējot kravas telpu un uzlabojot noliktavas procesu efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā iekļauti 12 attēli un 8 tabulas. Darbā izmantotas 17 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi loģistika, autotransports, loģistikas procesu izmaksu samazināšana, salikto kravu autopārvadājumi, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, road freight, logistics processes cost reduction, LTL road freight, optimization
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 18:46:57