Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumu eksporta stratēģija uz Lielbritāniju
Nosaukums angļu valodā Export strategy of Latvian clothing manufacturing companies to United Kingdom
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Agnese Batenko
Recenzents SIA ,,GroGlass" Finanšu vadītājs R.Grišajevs
Anotācija Bakalaura darba autore Simona Lāsma Vītola izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumu eksporta stratēģija uz Lielbritāniju”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt Lielbritānijas apģērbu tirgu, lai izstrādātu eksporta stratēģiju Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumu produkcijas virzīšanai Lielbritānijas tirgū. Darba ietvaros tika analizētas Latvijas un Lielbritānijas ārējās ekonomiskās attiecības, Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumu savstarpējais novērtējums un izstrādāts eksporta stratēģijas raksturojums. Darba pirmajā daļā ir aprakstīta teorētiski pētnieciskā daļa – apkopoti eksporta, stratēģijas vēsturiskā izcelsme un attīstība, kā arī pētīti tirgus apguves veidi. Darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas un Lielbritānijas tekstilnozares un savstarpējās tirdzniecības analīze un aktuālo tekstilnozares ietekmējošo tiesību aktu izpēte. Darba trešajā daļā tiek noskaidrots ekspertes viedoklis par Latvijas uzņēmumiem pieejamo eksporta atbalstu, tiek veikta Latvijas respondentu aptauja par apģērbu iegādes tendencēm, kā arī izstrādāts eksporta stratēģijas novērtējums un budžets eksporta stratēģijas izveidei. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā iekļauti 13 attēli, 17 tabulas un 5 pielikumi uz 14 lappusēm. Darbā izmatotas 70 literatūras un avotu vienības.
Atslēgas vārdi Apģērbu eksporta stratēģija, Latvijas apģērbu eksports, Latvijas apģērbu ražošanas uzņēmumi, apģērbu produkcijas virzīšana Lielbritānijā, Lielbritānijas apģērbu imports, Lielbritānijas apģērbu eksports, Latvijas tekstila nozare, Lielbritānijas tekstila nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Clothing export strategy, Latvian clothing export, Latvian clothing manufacturing companies, clothing production promotion in United Kingdom, United Kingdom's clothing import, United Kingdom's clothing export, Latvian textile industry, United Kingdom's textile industry
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 11:50:56