Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums URBACT projektu ietekme uz reģionu attīstību
Nosaukums angļu valodā Impact of URBACT Projects on Regional Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Nodaļas vadītāja I.Bušovska
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas studente Anastasija Bizjajeva izstrādāja pētījumu ar tematu “URBACT projektu ietekme uz reģionu attīstību”. Bakalaura darba vadītājs ir pr. doc., Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Latvijā ir vērojama reģionālā nevienlīdzība, un mazāk attīstītos reģionos trūkst cilvēkresursi un zināšanas. Līdz ar to joprojām ir aktuāli meklēt veidus, kā varētu stimulēt reģionu attīstību un samazināt iedzīvotāju migrāciju. URBACT projekti ir lieliska iespēja palīdzēt attīstīt ne tikai galvaspilsētu Rīgu un tās aglomerāciju, bet arī citas Latvijas pilsētas, līdz ar to piesaistot jaunas investīcijas reģionu attīstībai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt URBACT projektu ietekmi uz reģionālo attīstību un veikt novērtējumu par Latvijas pilsētu iesaisti URBACT projektos. Teorētiskajā daļā tika apskatīta reģionālās attīstības būtība, iekļaujot reģiona jēdziena izpratni, reģionālās attīstības ietekmējošus faktorus, Eiropas Savienības reģionālo politiku un to struktūrfondus. Analītiskajā daļā tika izpētīta URBACT programma, izanalizēti īstenotie URBACT projekti 2014.-2020. gada plānošanas periodā un to ietekme uz Latvijas reģionu attīstību. Pētījumā atklāta problēma ir, ka Latvijas pilsētas maz iesaistās URBACT projektos. Pēc intervijas rezultātiem ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem tika noskaidrots, ka to ietekmē vairāki aspekti, tomēr kā galveno minēja tieši cilvēkresursu trūkumu. Tāpēc projektu daļā tika aprēķinātas izmaksas jauna speciālista piesaistīšanai URBACT projektiem Latvijā. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un sastāv no 54 lappusēm, 11 tabulām, 8 attēliem, 1 formulas un 14 pielikumiem.
Atslēgas vārdi URBACT, reģionālā attīstība, ietekme, ERAF finansējums, cilvēkresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā URBACT, regional development, impact, ERDF funding, human resources
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 11:28:27