Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu novērtējums metālapstrādes uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of logistics processes in the metalworking companies
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents SIA „Albert Berner” Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza
Anotācija Bakalaura darba autors Lauris Virsis izstrādāja darbu, kura nosaukums ir “Loģistikas procesu novērtējums metālapstrādes uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz izpētes rezultātiem, sniegt ieteikumus loģistikas procesu pilnveidošanai metālapstrādes uzņēmumos. Darba pirmajā daļā autors pārskata metālapstrādes nozares vēsturi Latvijas teritorijā un nozares attīstības tendences mūsdienās, kā arī tiek aplūkoti statistikas dati par nozares ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Otrajā daļā autors aplūkoja ražošanas procesus un ciklus, kādi piemīt metālapstrādes ražošanas uzņēmumiem. Autors analizē ietekmējošos faktorus, kuri ir saistīti ar noliktavas platības ierobežojumiem, noliktavas darbības un ražošanas procesu nepilnībām. Tiek apstrādāti iegūtie dati no piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem. Trešajā nodaļā, iepriekš konstatētajām nepilnībām tiek rasti iespējamie risinājumi. Tiek rastas iespējas izlīdzināt ražošanas procesus, noteiktas krājumu vadības uzskaites programmas izmaksas un rastas iespējas noliktavas platības efektīvas izmantošanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 2 formulas, 29 tabulas un 11 pielikumi uz 7 lappusēm. Darbā izmantotas 33 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi loģistika, metālapstrāde, noliktava, noliktavas programma
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics, metalworking, warehouse, warehouse program
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 23:11:17