Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Mūžizglītība kā būtisks ekonomiskās izaugsmes faktors mūsdienās
Nosaukums angļu valodā Lifelong Learning as a Major Factor in Economic Growth Nowadays
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Doc.R.Greitāne
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Mūžizglītība kā būtisks ekonomiskās izaugsmes faktors mūsdienās” . Darba autore Santa Alise Liepiņa, darba vadītāja RTU profesore, Dr. oec. Maija Šenfelde. Pētījuma tēma ir aktuāla, jo sabiedrības novecošanas un dzīves ilguma pieaugums, kā arī strauja tehnoloģiju attīstība rada jaunus izaicinājumus. Lai adaptētos jaunajiem apstākļiem – palielinātajam pensijas vecumam, mainīgajai darba videi, procesu automatizācijai un profesiju izzušanai - nepieciešama mūžizglītība. Cilvēku prasmju attīstība un pārkvalifikācija, kā arī aktīva novecošanas stratēģija, varētu kļūt par valsts ekonomiskās attīstības virzītājspēku. Darba mērķis ir parādīt mūžizglītības nozīmi valsts ekonomiskajā attīstībā sabiedrības novecošanas kontekstā. Darba mērķa sasniegšanai tika veikta zinātniskās literatūras analīze par mūžizglītības un sabiedrības novecošanas teorētiskajiem aspektiem, apskatīti dati par Latvijas cilvēkkapitāla indeksu, aktīvas novecošanas stratēģijas veicinošajiem faktoriem, salīdzināti dažādi mūžizglītības rādītāji Latvijā un Eiropā, kā arī veikts kvantitatīvais pētījums. Maģistra darbs sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā tika pētīti ekonomiskā izaugsme un tās ietekmējošais faktors - cilvēkkapitāls, sudraba ekonomikas attīstība, pieaugušo izglītības teorijas, mūžizglītības veidi, noteiktās prasmes, kā arī Eiropas Savienības noteiktie mērķi cilvēku prasmju līmeņa veicināšanai. Otrajā nodaļā apskatīti dati par Latvijas cilvēkkapitāla indeksu un aktīvās sabiedrības novecošanās ietekmējošie faktori, kā arī analizēta mūžizglītības izmantošana Eiropā un Latvijā. Trešajā nodaļā tika veikts kvantitatīvs pētījums– aptauja un balstoties uz tās analīzi, izstrādāti priekšlikumi mūžizglītības veicināšanai Latvijā. Darba apjoms ir 89 lapas, tajā ir 27 attēli, 5 tabulas un 1 pielikums. Darba izstrādē izmantoti 82 literatūras avoti
Atslēgas vārdi mūžizglītība, sabiedrības novecošana, sudraba ekonomika, ekonomiskā izaugsme.
Atslēgas vārdi angļu valodā lifelong learning, ageing of society, silver economy, economic growth
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 15:46:44