Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides pilnveide veikalos-noliktavās Nodarbinātajiem
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Environment for Store - Warehouse Employees
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Saulītis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Darba vides pilnveide veikalos – noliktavās nodarbinātajiem”. Darbā galvenie aplūkotie jautājumi ir par darba vides uzlabošanu veikalā – noliktavā “Depo”. Darbā tiek analizēts nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu skaits no 2015 līdz 2019. gadam un analizēts to rašanās iemesls. Tiek aplūkota negadījumu statistika uzņēmumā. Veikti darba vides mērījumi un izteikti priekšlikumi darba vides uzlabošanai. Tiek apskatīta objekta preču pieņemšanas zona, kurā kā nepilnības tiek konstatētas gaisa kustība, dažādi ergonomisko risku radītie riski, apsekošanas un audita laikā konstatētie pārkāpumi darba metožu pielietošanā, instrukciju neievērošanā, plauktu sistēmu bojājumos. Tiek izteikti priekšlikumi veikt regulārāku objekta apsekošanu, tehnikas pārvietošanās ceļu izstrādāšanu, vingrojumu kopuma izveide, preventīvie pasākumi vides risku ietekmei. Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 8 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā pievienoti 20 avoti latviešu valodā un 4 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi
Atslēgas vārdi Tirdzniecība, veikals - noliktava, darba aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade, store - warehouse, occupational health and safety
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 14:23:22